דילוג לתוכן העמוד

מנהלת ההגירה נדרשת לספק מידע על השימוש שהיא עושה במשתפי פעולה

התנועה לחופש המידע עתרה לבית המשפט המנהלי בירושלים בבקשה שיורה למנהלת ההגירה למסור מידע הנוגע לתשלומים או טובות הנאה שניתנו למשתפי פעולה בתמורה למידע שיוביל ללכידתם של מהגרי עבודה בישראל.

מנהלת ההגירה סירבה לספק את המידע המבוקש בנימוק שגילויו "עלול לשבש את תפקודה התקין של הרשות ויכולתה לבצע את תפקידה".

עורכי הדין אילן יונש, ד"ר יובל קרניאל וד"ר וירם רבין הגישו א העתירה בשם התנועה לחופש המידע.

נוהל מפוקפק

העתירה התייחסה למסמך העוסק בנוהל הזה שהוגש לכנסת, ומתוכו עולה כי במקרים רבים הופעל על מהגרי עבודה לחץ על ידי שוטרי מנהלת ההגירה למסור מידע על מהגרים אחרים בתמורה ל"חסינות" מפני גירוש מהארץ, הענקת מעמד חוקי בישראל, או פיצוי כספי.

לטענת העותרים, המידע המבוקש הינו מידע מהותי, בעל עניין ציבורי רב העוסק בסוגיה רגישה של זכויות אדם. פרסום המידע יסייע בהידוק הפיקוח הציבורי על השימוש בנוהל בעייתי ומפוקפק שכזה, הוסיפו.

"דומה כי במקרה דנן עצם סירובה התמוה של המשיבה למסור את המידע מחזק עשרות מונים את הצורך הציבורי בפיקוח על פעולתה בהקשר דנן", סיכמו העותרים.