דילוג לתוכן העמוד

הטענה: המידע נוצר ברשות אחרת

השופט עזרא קמא קבע בפס"ד עציון נ לוי [1] כך:

"גם כאשר מידע אכן נוצר מלכתחילה בידי רשות מסוימת, רשות שנייה, שאליה מופנית הבקשה לקבלת אותו מידע, אינה יוצאת ידי חובתה כאשר היא מפנה את העותר לרשות שיצרה את המידע, אלא אם קיימים שיקולים חיצוניים נוספים לכך שהמידע יתקבל דווקא מהרשות יוצרת המידע".

[1] ה"פ 282/00 עציון נ לוי, סגן מנכ"ל המשרד לביטחון פנים, דינים מחוזי לב( 1 ) 283 .