דילוג לתוכן העמוד

הטענה: גילוי המידע עלול לפגוע בצד שלישי או שצד שלישי מתנגד למסירת המידע

בפס"ד החברה לייזום מיסודה של סי.פי.אם בע"מ[1] קבע השופט העליון מצא שהעובדה שצד שלישי הנוגע בדבר מתנגד לחשיפת המידע אינה טעם מספיק לדחיית הבקשה. תנאי לסירוב למסור את המידע הוא שהרשות הציבורית אכן שוכנעה בצדקת התנגדותו של הצד השלישי. בהיעדר שכנוע כזה על הרשות לדחות את התנגדותו של הצד השלישי ולנהוג על-פי האמור בסעיפים 13 (ב)- 13 (ג) לחוק. דהיינו, להודיע לצד השלישי על זכותו לעתור נגד החלטתה ולהמתין עד חלוף המועד להגשת עתירה כזו בטרם תאפשר למבקש לקבל את המידע. בכך יהיה כדי להטיל על הצד השלישי את הנטל לפנות לבית-המשפט ולהוכיח את טענותיו.

[1] ע"א 6576/01 החברה לייזום מיסודה של סי.פי.אם. בע"מ נ’ אמיר לירן, נו ( 5 ) 817 .