דילוג לתוכן העמוד

חדשות

מידע שנחשף לראשונה: כך נוהל פרויקט הדגל של המשרד לנושאים אסטרטגיים

במשך ארבע שנות כהונתו של השר גלעד ארדן, המשרד לנושאים אסטרטגיים התעקש לפעול תחת מעטה כבד של חשאיות ולהסתיר את פעילותו מהציבור. ארדן פעל גם כדי להחריג את משרדו מתחולת החוק כאילו מדובר ביחידה ביטחונית מסווגת. ניסיון ההחרגה כשל, בין היתר בעקבות לחצים שהפעילו ארגוני החברה האזרחית, ופיקוח עיקש של ועדת השקיפות בראשות סתיו שפיר. אולם רק עכשיו, כשארדן כבר לא במשרד, המידע מתחיל להיחשף.

נראה כי השרה החדשה, אורית פרקש-הכהן והמנכ"ל רונן מנליס (דובר צה"ל לשעבר), החליטו להוביל גישה שונה ושקופה יותר. מידע שקיבלנו מהמשרד, לבקשת העיתונאי איתמר ב"ז מ"העין השביעית", חושף כיצד נוהל ארגון קלע שלמה שהיה אמור לחלוש על תקציב של 250 מיליון שקל, מחציתו מהמשרד לנושאים אסטרטגיים ומחציתו מתורמים, ולהפעיל מכונת תעמולה מתוחכמת בחו"ל.

פרוטוקולים מדיוני הנהלת הארגון שהוקם ב-2017 – שינה בינתיים את שמו ל"קונצרט" והפך לחברה לתועלת הציבור (חל"צ) – חושפים כיצד פעל תחת מסך עשן כגוף מתווך שנועד לאפשר לארגונים בחו"ל לשמש כזרוע של מדינת ישראל, מבלי לחשוף את עצמם. עוד מתברר כי בשלוש שנות פעילותו מומשו רק 13 מיליון שקלים מתוך 128 מיליון שהמדינה הקצתה. בין השאר עולה מהמידע כי קלע שלמה/קונצרט מימן משלחות של אוונגליסטים ופרויקט של אנשי מילואים נגד פעילי החרם על ישראל.

עו"ד אור סדן מהתנועה מסביר: העברת עשרות מיליוני שקלים לגופים חיצוניים, בארץ ובחו"ל, שחלקם הוקמו רק לצורך פעילות המשרד, פוגעת באופן אינהרנטי ביכולתו של הציבור ללמוד על אופן הפעולה של המדינה בכלל, ושל המשרד בפרט. השימוש שעושה המדינה בגופים חיצוניים כדי שאלה יפעלו בשמה מעורר שאלות ופוגע באפשרות של הציבור לפקח על פעילות המדינה – במקום שבו ראוי שהמדינה תעמוד מאחורי מסע ההסברה שלה.

 

תשובת המשרד לנושאים אסטרטגיים לבקשת המידע

מענה לבקשת המידע שהוגשה

המידע שנמסר מהמשרד לנושאים אסטרטגיים