דילוג לתוכן העמוד

הסדרי ניגוד עניינים

מספר פקידים בכירים חתמו עם היועץ המשפטי לממשלה על הסדר ניגוד עניינים, הקובע את התחומים בהם אסור להם לעסוק מכיוון שעסקו בהם בעבר כאנשים פרטיים או שהם עדיין עוסקים בהם כעת. התנועה ביקשה לחשוף את ההסדרים שנחתמו עם היועץ המיוחד של ראש הממשלה דאז, דב וייסגלס, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אילן כהן, מנכ"ל משרד הפנים, גדעון בר לב וראש מנהלת ההתנתקות, יונתן בשיא. בעקבות סירובו של היועץ המשפטי עתרה התנועה לבית המשפט.

במסגרת הדיון בעתירה מסרה המדינה את הסדרי ניגוד העניינים של יונתן בשיא, דב וייסגלס, אילן כהן וגדעון בר-לב.