דילוג לתוכן העמוד

הטענה: המידע המבוקש נוגע למדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב

בפס"ד אריה גבע[1] קבעה השופטת ארבל בביהמ"ש העליון כך: "…אין הרשות יכולה לחסות תחת סייג זה לנצח וכי אין להופכו לחיסיון גורף ומתמשך. סייג זה מטרתו לאפשר לרשות לגבש את מדיניותה באופן מקצועי, ענייני ואפקטיבי, אולם אין מקום לספק כי משנשלמה מלאכת עיצוב המדיניות אין הרשות יכולה לחסות עוד בצלו של הסייג ויש לחשוף המידע הרלוונטי בפני הציבור".

[1] עע"מ 7024/03 אריה גבע נ יעל גרמן, תק-על 2006 ( 3 ), 3662 .