דילוג לתוכן העמוד

העליון הורה לנתניהו למסור את פירוט החשבוניות של הוצאותיו על מעונות ראש הממשלה

פסק דין בעע"מ 1417/19 התנועה לחופש המידע נ' משרד ראש הממשלה ואח' –

 בית המשפט העליון פרסם פסק דין בעניין ערעור התנועה לחופש המידע על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים (י' נועם) בעת"מ  1591-01-17 (עתירת התנועה על החלטת הממונה), ועת"מ 62131-09-16 (עתירת בנימין נתניהו על החלטת הממונה). בזאת למעשה הסתיימה סאגת ארוכת שנים שהתחילה עם פרסום הוצאות מעון ראש הממשלה בשנת 2013.

בית המשפט העליון הורה לראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, למסור חשבוניות ושינה את קביעתו של בית המשפט המחוזי באותו העניין – בנימין נתניהו התנגד למסירת אותן חשבוניות בטענה שפרסומן יפגע בפרטיותו. בעקבות פסק הדין, כעת ובאיחור של 6 שנים על משרד ראש הממשלה למסור לידי התנועה לחופש המידע את פירוט החשבוניות בתוך 90 ימים. מדובר בחשבוניות שבנימין נתניהו התנגד למסירתן, למרות החלטת היועץ המשפטי לממשלה שאין במסירתן פגיעה בפרטיותו.  כמו כן, חייב בית המשפט העליון את משרד ראש הממשלה לפרסם את הוצאות מעון ראש הממשלה בפירוט רב יותר, כפי שפורסם בעבר, ולא להסתפק בסיכום כללי בלבד.

הערעור שהגישה התנועה לחופש המידע עניינו בשני הליכים שנדנו ואוחדו בעניין הוצאות מעון ראש הממשלה: האחד, עתירה של בנימין נתניהו נגד הממונה במשרד ראש הממשלה לעניין פרסום חשבוניות ספציפיות, והשני כנגד קביעת הממונה על חופש המידע כי הדרישה לפרסם את כל החשבוניות של מעון ראש הממשלה כרוכה בהקצאת משאבים בלתי-סבירה. באשר לעניין הקצאת המשאבים – עתירת התנועה נדחתה.

בית המשפט העליון קבע בפסק דינו כי באשר לפרסום החשבוניות יש עניין ציבורי בגילוי הפריטים המצויים בחשבוניות המשולמות עבור מעון ראש הממשלה, וזאת מהטעם שמדובר בכספי משלם המיסים, ויש לאפשר לציבור לפקח על האופן שבו נעשה שימוש בכספים אלו, כל שכן כאשר מדובר בהוצאות מעון ראש הממשלה כסמל שלטוני. עוד הבהיר בית המשפט כי לשקיפות ההוצאות עשויה להיות חשיבות לאמון הציבור ברשויות השלטון ואף בהיבטים של טוהר המידות (פס' 48–49). והעיר כי פרסום מידע בקטגוריות כלליות לא מאפשר בדיקה ביחס לעמידה בהוראות ונהלים, ולבטח אין מדובר בעניין רכילותי.

באשר לערעור התנועה על החלטת הממונה על חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה, שלא למסור את כלל החשבוניות מטעמים של הקצאת משאבים בלתי-סבירה, בית המשפט העליון העלה תהייה באשר לכמות השעות שדווחה, ואולם בחר שלא להתערב בקביעות העובדתיות כפי שהתקבלו ע"י בית המשפט לעניינים מנהליים. כמו כן, ביקר בית המשפט את גישת המדינה בדחיית בקשות מהטעם של הקצאת משאבים בלתי סבירה וזאת מהחשש שייווצר תמריץ שלילי של שמירת מידע באופן שאינו "יעיל".

בעניין זה מצטרף השופט קרא לפסק דינו של השופט הפורש מלצר וכותב:הדעת אינה נוחה מכך שרשות מינהלית אינה פועלת באופן יעיל, כמו סריקה וקיטלוג ממוחשבים של חשבוניות ההוצאות, שכן הדבר דרוש גם לצורך פיקוח עצמי של עמידה בנהלים. כמו כן, עקרון המידתיות מחייב כאמור כי בעת התייחסותה של הרשות המנהלית להקצאת המשאבים הנדרשת לשם מסירת המידע, תשיב תשובה שהיא "על הספקטרום", ולא רק "הכל או כלום". לפיכך, אני מצטרף להערות חבריי, כי פתוחה בפני המערערת להגיש בקשה עתידית ומוטב כי בבקשתה תפרט המערערת את פריטי המידע בהם היא מעוניינת באופן מובחן ולפי סדר עדיפויות, כך שבמידת הצורך, ניתן יהיה לתת גם מענה חלקי.
בקביעתם זו מאפשרים חברי ההרכב לשוב ולבקש את המידע שלא נמסר תקופה ארוכה, ומטילים ביקורת גלויה על התנהלות הרשות ביחס לאופן שמירת המידע ומה מצופה מרשות מנהלית.

מנכ"לית התנועה לחופש המידע, עו"ד רחלי אדרי, נמסר ביחס לפסק הדין: במשך זמן רב חיכינו להכרעה בתיק שנוגע להוצאות מעון ראש הממשלה המשולמות מכספי הציבור, פסק הדין שניתן היום מקבל באופן חלקי את עמדת התנועה, אך למבקשי מידע אין בו בשורה של ממש. עם זאת אנו מסתכלים קדימה לשלטון החדש וקוראים לו לפעול בהתאם לדרישות ולסטנדרט שנהוג בעולם ולפעול בשקיפות מירבית, שכן ביהמ"ש בקביעתו תומך ומבין את חשיבות הדיווח והפיקוח הציבורי. וברוח הזו טוב יעשו ראש הממשלה, הנוכחי והחליפי, אם ידווחו באופן יזום ומפורט על ההוצאות המשולמות מכספי ציבור, ויפעלו להפרדה ברורה של ההוצאות הפרטיות מהציבוריות, שכן בכספי ציבור יש לפעול בחרדת קודש, ואם מדובר בממשלת שינוי, זה הזמן לשנות גם את זה.

את התנועה ייצגו בהליכים המשפטים במחוזי ובעליון עורכי הדין אור סדן, רחלי אדרי, יערה וינקלר-שליט ואביתר קנולר.

פסק הדין

פסק הדין של העליון

לסיקור התקשורתי של פסק הדין –

הארץ

ישראל היום

מעריב

כלכליסט

כתבה על הוצאות המעונות ב"וושינגטון פוסט"

גלובס – מאמר של אלונה וינוגרד ורחלי אדרי

מנכ"לית התנועה, עו"ד רחלי אדרי, מתראיינת ברשת ב'

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️