דילוג לתוכן העמוד

התנועה נגד משרד הרווחה: פרסמו את שמות המוסדות שלא התקינו מצלמות בגני הילדים

התנועה לחופש המידע עתרה לבית המשפט לאחר שלא קיבלנו מענה לבקשת המידע שהגשנו לחשוף את שמות המוסדות שלא התקינו מצלמות בגני ילדים ובמעונות יום.

העתירה נגד משרד הרווחה

העתירה שהגשנו

נספחים לעתירה

נספחים לעתירה