דילוג לתוכן העמוד

מקדמים שוויון מגדרי? רק 3% מבתי הספר השתתפו בתוכנית של משרד החינוך

מי בעד שוויון מגדרי? מבקשת מידע שהגישה התנועה לחופש המידע, באמצעות הסטודנטית שיר טולדנו, מהקליניקה לחופש המידע במכללה למינהל, מתברר שרק 3% מכלל בתי הספר ברחבי הארץ שהשתתפו בתוכניות של היחידה לשוויון בין המינים במשרד החינוך. עוד עלה מהנתונים שהתקבלו כי בין בתי הספר שבחרו להשתתף בתוכנית – רק 1% היו בתי ספר ממלכתיים דתיים. 

לאייטם של ורד פלמן בכאן

בקשת המידע

בקשת המידע

המידע ממשרד החינוך

בתי הספר בתוכנית

בתי הספר בתוכנית

תקציב התוכנית לשוויון מגדרי

תקציב התוכנית

מידע על התוכנית

מידע על התוכנית