דילוג לתוכן העמוד

התנועה למשרד הבריאות: אין להחריג את נציב קבילות הציבור למקצועות הרפואיים מחוק חופש המידע

פניית התנועה למשרד הבריאות

פניית התנועה

תזכיר חוק לתיקון פקודת בריאות העם