דילוג לתוכן העמוד

חדשות

פורסמה רשימת הזוכים במלגות מחקר מטעם המדען הראשי

התנועה לחופש המידע פנתה למינהל המדע במשרד המדע התרבות והספורט וביקשה לדעת כיצד מחלק המדען הראשי את תקציבי המחקר שלו, המסתכמים במיליוני שקלים. בבקשה שהגיש זאב יפרח בשם התנועה התבקש המדען הראשי לפרט אילו בקשות לסיוע מחקרי או למלגות ממינהל המדע אושרו, ואילו נדחו, ומה היו הנימוקים לדחייה החל משנת 2006 ועד היום. כמו כן ביקשנו לדעת את הרכב חברי פורום הנהלת הקרנות, לקבל את הפרוטוקולים של דיוני הפורום, וכן את פירוט הערעורים על החלטות הנהלת הקרנות וההחלטות הסופיות בעניינם. המדען הראשי נענה לפנייתנו, אך העביר רק חלק מהחומרים המבוקשים.

בין השאר העביר דיווח על מחקרים ומלגות ממומנים לשנים 2004 עד 2007, נתונים סטטיסטיים על מקבלי המלגות לפי מוסדות לימוד, וכן הסברים כלליים על מנגנון עבודת הקרנות. בבקשה משלימה למידע שהעבירה התנועה למדען הראשי הוא התבקש להעביר גם את רשימת הבקשות למלגות שנדחו, ואת הנימוקים לדחייתן.