דילוג לתוכן העמוד

חדשות

המועצה הדתית מסוכסכת עם הרב – מי אחראי למסור את המידע

לפני קרוב לשנה ביקשנו יחד עם תנועת "ישראל חופשית" מהמועצה הדתית כפר סבא מידע על מערך פיקוח הכשרות בעיר. המועצה הדתית הסכימה עקרונית למסור את המידע אבל הבהירה שבפועל המידע המבוקש נמצא אצל הרב דוד אוחיון שאחראי על מערך הכשרות בעיר. המועצה פנתה אל הרב – שסירב למסור את המידע – גם למועצה עצמה, למרות שהוא שייך לה. אחרי שנכשלנו ניסיון השכנוע והרב סירב למסור את המידע, נאלצנו לעתור לבית המשפט המחוזי כדי שיורה לרב אוחיון למסור את המידע. עם הגשת העתירה הרב שלח מסמך והבהיר שזה המידע המבוקש.

חשבנו שהתקדמנו, אלא שאז המועצה הדתית הבהירה שהמידע שהעביר הרב אוחיון אינו מלא ואינו מדויק. מצב כזה עוד לא היה לנו. בדיון המקדמי בבית המשפט המחוזי בלוד, השופט אורן שוורץ הבין שנקלענו למצב לא תקין שבו רשות מנהלית אינה יכולה לבצע את תפקידה, לכאורה, בשל מחדלים של צד שלישי – הרב אוחיון. בנסיבות אלה בית המשפט הורה למועצה הדתית ולרב להגיש כתבי תשובה, מגובים בתצהירים ולהתייצב בעצמם לדיון הבא. את התנועה לחופש המידע ותנועת ישראל חופשית יצגה בדיון עו"ד יערה וינקלר-שליט.

פרוטוקול הדיון

פרוטוקול הדיון

המאבק המשפטי נגד המועצה הדתית כפר סבא