דילוג לתוכן העמוד

האוצר לבית המשפט: לא נחשוף את הסיכומים התקציביים

בדיון מקדמי בעתירה של התנועה לחופש המידע ו"כלכליסט" נגד משרד האוצר המשיך האוצר לעמוד בסירובו לחשוף את הסיכומים התקציביים, ואף לא את חלקם. את התנועה מייצגות בעתירה עורכות הדין יערה וינקלר-שליט ורחלי אדרי.

הדיווח של שלמה טייטלבאום בכלכליסט:

בדיון בבית המשפט לעניינים מינהליים בירושים, אמר השופט יורם נועם כי חשיפת הסיכומים התקציביים היא שאלה עקרונית רחבה, ותהה האם נכון לדרוש גם מהיועצת המשפטית לממשלה להתייצב בהליך. הוא הציע להציג את הסיכומים באופן מצונזר, אך האוצר והפרקליטות התבצרו בעמדתם שאין לאפשר אפילו פרסום חלקי של הסיכומים, ואמרו כי יוכלו להציג נימוק פרטני לאי חשיפתו של כל אחד מ־46 הסיכומים.

הסיכומים התקציביים נחתמים בידי 'גורמים רמי דרג' ממשרד האוצר ומהמשרדים האחרים ובהם מופיעות ההתחייבויות התקציביות לאותו משרד. אגף תקציבים באוצר מסרב לפרסם את הסיכומים, ומסתפק במסמכי התקציב הכלליים, שאינם כוללים את כלל ההתחייבויות ולא מאפשרים לציבור ולח"כים  להבין את התמונה המלאה של התקציב.

הנימוקים הרשמיים של האוצר לאי חשיפת הסיכומים הם כי מדובר בסיכומים שאינם סופיים, וכי חלק מהסיכומים הם עתידיים. על כך העירה עו"ד וינקלר-שליט, באת כוח העותרים, כי הסיכומים התקציביים מעידים על עצמם כי הם מסמך חלוט וסופי. כך לדוגמה בסיכום התקציבי של משרד התחבורה נכתב: "סיכום זה מהווה מענה סופי ומוחלט לדרישות משרד התחבורה".

הדיון הבא בעתירה יערך ב-12.9.2022

לפרוטוקול הדיון

פרוטוקול הדיון