דילוג לתוכן העמוד

כמה כסף הישראלים תורמים?

האם הישראלים נדיבים או מנותקים? כדי לקיים את הדיון הציבורי המעניין על הפילנתרופיה בישראל והיקף הנתינה שלה, רצינו להביא את המספרים. לצערנו, הצלחנו רק בצורה חלקית.

נתחיל במידע שקיבלנו – על פי נתוני רשות המסים הישראלים (יחידים וחברות) תורמים כמיליארד שקל בשנה. האם זה הרבה או מעט? כשבודקים את המספר הזה ביחס לתל"ג ומנסים להבין איך אנחנו ביחס לעולם – מתברר שיש עוד לאן להתקדם (ראו למטה).

אבל חשוב להבהיר – אין לנו את התמונה הגדולה והמלאה כי הנתונים של רשות המסים חלקיים מדי. בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה, מי שתרם למוסד ציבורי המוכר לצרכי החזרי מס, סכום הגבוה מ-190 שקל בשנה יכול לקבל זיכוי ממס הכנסה בשיעור של 35%. אבל יש כמובן רבים שתורמים בנדיבות ולא מבקשים זיכוי ממס הכנסה. יש כאלה שנמצאים מתחת לסף המס ותורמים ולכן גם נמצאים מתחת לראדר. יש רבים שתורמים פחות מ-190 שקלים בשנה ולכן גם הם לא יופיעו בנתונים. ויש תרומות לגופים ועמותות שאינם מוכרים לצרכי מס ולכן גם הם לא יופיעו בנתונים של רשות המסים.

אבל יש סיבה נוספת ומקוממת למידע החלקי שיש בידינו – סירובה של רשות המסים למסור אותו בנימוק שהוא מצריך ממנה "הקצאת משאבים בלית סבירה".

בתחילת מאי ביקשנו מרשות המסים מידע על החזרי מס בשנים 2010-202 על פי סעיף 46(א) לפקודת מס הכנסה. ביקשנו לדעת כמה כסף החזירה המדינה לאזרחים ולתאגידים שתרמו. ביקשנו את הסכום הכולל של התרומות ואת פירוט ההחזרים בחלוקה לעשירונים, (ולגבי התאגידים – בחלוקה לעשירוני הרווח). ביקשנו גם פילוח לפי מקצועות ("משלח היד") של התורמים כפי שהם מסווגים ברשות המסים. בנוסף, ביקשנו את רשימת הגופים שקיבלו תרומות ואת היקפן, וגם את מספר התורמים.

התשובה מרשות המסים הגיעה כעבור חודש וחצי (למרות שעל פי חוק הם מחויבים להשיב תוך 30 ימים), וכללה סירוב למסור מידע על משלח היד של התורמים ולאיזה עשירון הם שייכים. הנימוק – "הקצאת משאבים בלתי סבירה", או במילים פחות משפטיות – המידע הזה לא קיים במערכת בלחיצת כפתור ולא נעבוד קשה כדי למסור לכם אותו.

גם הבקשה למסור לנו את חלוקת התרומות לפי עמותות נענתה בסירוב מאותה סיבה. הרמנו טלפון כדי לבקש הסבר, וברשות המסים השיבו שזה "מידע פוליטי" שאין להם עניין בו, ולכן הוא לא נאסף.

אנחנו סבורים שזו תשובה לא סבירה. האם מוגזם לצפות שרשות המסים תוכל למסור נתונים יותר מפורטים על המקור של התרומות – מאיפה הגיעו ולאן הלכו מיליארד שקלים בשנה?

ובשורה התחתונה והעגומה – בישראל 2022 פשוט אין מספיק מידע על היקף התרומות שבאמצעותו אפשר לראות את התמונה הגדולה. וגם את המידע שכן קיים – ברשות המסים לא מסרו לנו במלואו. הגיע הזמן שהם יתחילו לנהל את המידע כך שיוכלו לפרסם אותו לציבור – ובאופן יזום.

בקשת המידע לרשות המסים

בקשת המידע שהגשנו

תשובת רשות המסים

tax1
תשובת רשות המסים – 2

רשימת הארגונים והעמותות עם סעיף 46א