דילוג לתוכן העמוד

לקראת הדיון במחוזי בחשיפת הסיכומים התקציביים – עיקרי הטיעון של התנועה

עיקרי הטיעון של התנועה

עקרי הטיעון של התנועה

לעתירת התנועה ולתגובת האוצר