דילוג לתוכן העמוד

מתפרסמים לראשונה – נהלי פיזור ההפגנות של המשטרה

בעקבות פסיקת בית המשפט המחוזי בירושלים – בעתירה שהגישה התנועה לחופש המידע והאגודה לזכויות האזרח – פרסמה המשטרה את נהלי השימוש במכת"זית, אלות ורימוני הלם – ללא השמטות וללא מחיקות. נהלים אלה – שהיו גלויים במלואם בעבר – פורסמו על ידי המשטרה לפני כשנתיים באופן חלקי בלבד (בעקבות עתירה של האגודה לזכויות האזרח), אך המשטרה החליטה להסתיר מידע משמעותי הנוגע לאופן הפעלת האמצעים. כך למשל הוסתר המידע בנוגע לטווח המותר להפעלת המכת"זית, המיקום שאליו מותר לכוון אותה, המגבלות על הפעלת רימוני ההלם והאופן שבו מותר להשתמש באלה.

השופט יורם נועם קבע בפסק הדין כי למידע שהוסתר יש חשיבות רבה הן לפרט והן לציבור, ודחה את טענות המשטרה שלפיהן חשיפת המידע על אופן הפעלת אמצעי הכוח עלולה לפגוע באפקטיביות שלהם,

את התנועה ייצגו בבית המשפט עורכות הדין אן סוצ'יו ורחלי אדרי.

נוהל הפעלת מכתז"ית ובואש

נוהל הפעלת מכתזית ובואש

נוהל שימוש באלות לפיזור הפגנות

נוהל שימוש באלות

נוהל שימוש ברימון הלם

נוהל שימוש ברימון הלם