דילוג לתוכן העמוד

חדשות

הר שמש נגד רשות המסים – הדיון בערעור בעליון

ערעור שהוגש לעליון על פסק דינו של השופט רם וינוגרד מבית המשפט המחוזי בירושלים שקבע כי תוכנה של רשות המסים בה הוטמעו הנחיות פנימיות של הרשות, אינה בגדר תוכנה לאור ההגדרה השוללת את היותה מידע בחוק המחשבים, נמחק בהסכמת הצדדים.
לפי ההסכמה בערעור, המערערת תחדד את בקשתה אשר לתוכנה והרשות תשיב לבקשתה המחודשת תוך 60 ימים, כאשר כל צד שומר על טענותיו בעניין.
נוכח תקדימיות פסק דין, התנועה לחופש המידע באמצעות עו"ד אור סדן ועו"ד דלית קן-דרור פלדמן ביקשה להצטרף להליך במעמד ידידת בית משפט, הבקשה לא התקבלה כי ההליך הסתיים במחיקה.

פסק הדין של העליון