דילוג לתוכן העמוד

הקריטריונים להכרה בספורטאים מצטיינים בצה"ל ורשימת הספורטאים המצטיינים

מעמד ספורטאי מצטיין נחשב לנחשק בקרב המשרתים בצה"ל, כיוון שהוא מלווה בהטבות רבות. התנועה ביקשה לחשוף את הקריטריונים של צה"ל להכרה בחייל/ת כספורטאי מצטיין, אמן מצטיין, רקדן מצטיין ומוסיקאי מצטיין. בנוסף ביקשה התנועה לחשוף את ההטבות להן זכאי חייל המוכר לפי אחת מהקטגוריות הללו, במהלך שירותו, וכן את