דילוג לתוכן העמוד

נדחתה עתירת התנועה: המשטרה לא תחשוף מידע על ההתקשרויות שלה עם NSO וסלברייט

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה עתירה שהגישו התנועה לחופש המידע וכלכליסט לפרסם את מסמכי הפטורים ממכרז וכן את כל סכומי ההתקשרויות של המשטרה עם חברת NSO, עם חברת סלברייט ועם חברת הטכנולוגיה Ta9 מקבוצת מודיעין הסייבר רייזון – מיום תחילת עבודתם עם המשטרה. את התנועה לחופש המידע וכלכליסט ייצגו עורכות הדין יערה וינקלר שליט ורחלי אדרי חולתא.
מ-NSO המשטרה רכשה את מערכת הפגסוס לחדירה סמויה מרחוק לטלפון נייד. במהלך השנים רכשה המשטרה מ-NSO פיצ'רים שונים וכן היא מקבלת ממנה שירותי תחזוקה לפי חוזה. מסלברייט רכשה המשטרה מערכת שמאפשרת העתקה של תוכן הטלפון הנייד אשר נתפס פיזית. המערכת של חברת Ta9 שבידי המשטרה, כך עולה מאתר החברה, היא מערכת בינה מלאכותית (AI), שיודעת לשלוף ממערכות המשטרה את כל המידע הרלוונטי על יעד מסוים. כלומר, כל מה שנאסף עליו ברמה המודיעינית – למשל איכונים, תוצר האזנות סתר, מידע שהופק מרוגלות וכו'. סוג של מנוע חיפוש פנימי שיודע לכנס את כל המידע שמפוזר במערכות המודיעין של המשטרה.
שופט המחוזי יורם נועם שדחה את עתירת התנועה וכלכליסט, כתב בפסק הדין: "המידע המצומצם שמבקשים העותרים לקבל ממשטרת ישראל, נוגע להתקשרויות בפטור ממכרז בינה לבין החברות הטכנולוגיות והיקפן הכספי. ואולם כעולה מהתגובה המקדמית שנתמכה בתצהיר, מדובר בהתקשרויות בעניין מוצרים, כלי עבודה ושירותים בתחום המחשב והטכנולוגיה, אשר נרכשו לצרכיהן הבלעדיים של חטיבות אגף החקירות והמודיעין, ובכללן חטיבת הסייבר – האחראית גם על הקשרים המהותיים והמקצועיים עם החברות והעבודה עמן לאחר קבלת המערכות. משכך מוחרג המידע מתחולת חוק חופש המידע בהתייחסו לגוף המוחרג באופן מוחלט מתחולת החוק – מערך המודיעין והחקירות של משטרת ישראל".
מנכ"לית התנועה, עו"ד רחלי אדרי, כותבת על ההליך:

העתירה הוגשה בגין סירוב המשטרה למסור פרטי התקשרויות של חברת NSA, סלברייט ו-TA9 (חברות המספקות תוכנות שונות המסייעות בניתוח נתונים וכן משמשות כאמצעים לאיסוף מידע). המשטרה סירבה באופן גורף למבוקש בטענה שהתוכנות נרכשו עבור אגף חקירות ומודיעין במשטרה ומשמשות אגף זה באופן בלעדי ובנסיבות אלה המידע כולו מצוי תחת סעיף 14(א)(9) לחוק חופש המידע.
המשטרה סירבה לבקשה גם בטענה שמדובר במידע המהווה סוד מסחרי של אותן חברות ולפיכך סירבה למבוקש גם על יסוד סעיף 9(ב)(6) לחוק והוסיפה כטענת סף שיש לדחות את העתירה בגין כך שלא צורפו החברות כצדדים שלישיים לפי סעיף 13 לחוק ובשל הפגיעה הפוטנציאלית בהם לפי סעיף 6 לתקנות בתי המשפט לעניינים מנהליים. הדיון המקדמי שהתקיים לפני מספר חודשים נסוב בעיקר סביב שתי שאלות הסף: האם המידע המבוקש מוחרג מהחוק לפי סעיף 14(א) והאם יש לצרף את החברות כצדדים שלישיים.
בית המשפט קבע (בדומה לפס"ד בעניין התנועה לזכויות דיגיטליות) שהמבחן לתחולתו של סעיף 14(א) אינו רק מבחן פיזי המתייחס לשאלת מיקום המידע, אלא מבחן מהותי הבוחן את הזיקה בין המסמכים לרשות המוחרגת והאם הם נוצרו, נאספו או הוחזקו בידי אותה רשות. על יסוד פסיקה זו קבע בית המשפט שהמידע המבוקש אכן מוחרג מהחוק לפי סעיף 14 והבהיר כי סעיף זה חל בנסיבות העניין שכן המידע המבוקש הוא פרטי התקשרות שנעשו באופן בלעדי עבור אגף חקירות ומודיעין במשטרה, אגף המוחרג בסעיף 14(א)(9) לחוק. בית המשפט הבהיר (סעיפים 32-33) שהבלעדיות של השימוש בתוכנות על ידי אגף החקירות היא שביססה את הפסיקה לפי המידע המבוקש מוחרג מהחוק.
בנסיבות אלה שהעתירה נדחתה על יסוד סעיף 14 לחוק, בית המשפט לא דן בשאלת צירופם של הצדדים השלישיים (אך ציין כי היה מקום לצרפם) ולא דן בסירובים הנוספים לפי סעיפי 9(ב) שהעלתה המשיבה. בצעד חריג ועל אף השלב המוקדם מאוד בו הסתיים ההליך, בית המשפט פסק לטובת המדינה הוצאות של 9,000 ש"ח לתשלום על ידי העותרים, ביחד ולחוד.

פסק הדין של השופט יורם נועם

NSO-ruling

העתירה שהגשנו

מה יודעים על פרשת פגסוס?

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️