דילוג לתוכן העמוד

מבקר המדינה: הרשויות לא עושות מספיק ליישום חוק חופש המידע

בדו"ח מבקר המדינה לשנת 2008 יש פרק מיוחד המוקדש ליישום חוק חופש המידע. "ממצאי הבדיקה מלמדים כי עדיין לא נעשה די ליישום הוראות החוק. על הרשויות הציבוריות למלא בקפידה את כל החובות הנוגעות למסירת המידע ולהקל על הפונים בהשגת המידע", כותב המבקר בדו"ח.

בחודשים ינואר-יולי 2007 בדק משרד המבקר את יישומו של חוק חופש המידע ב-27 רשויות ציבוריות, מהן 20 משרדי ממשלה ובמחלקת ייעוץ וחקיקה של משרד המשפטים אשר מופקד על יישום החוק. הקמת אתרים מעודכנים ושמישים היא חובה החלה על הרשויות. לפי חוק חופש המידע ברשויות הציבוריות, כל רשות ציבורית חייבת להעמיד מיוזמתה מידע לעיון הציבור, לרבות הנחיות מנהליות ודו"חות שונים, על מנת לסייע לאזרחים להיות מודעים לזכויותיהם ולממשן, ועל מנת לאפשר להם לבצע בקרה על התנהלות השלטון.

המבקר מצא כי כמחצית הרשויות לא העמידו לעיון הציבור כנדרש את ההנחיות המינהליות הפנימיות שעל פיהן הן פועלות. חלקן עשו זאת רק באופן חלקי או על פי דרישה פרטנית. למשל, משרד הפנים לא פירסם באתר האינטרנט שלו חלק מנהלים הכוללים מידע חיוני לציבור.

44% מהרשויות הציבוריות שנסרקו לא פירסמו את הדו"ח השנתי שלהן באתר האינטרנט. המבקר קובע כי רוב הרשויות שלא פירסמו את הדו"ח מטפלות בנושאים חברתיים כמו בריאות, רווחה וקליטת עלייה. במרבית הרשויות לא היה המידע שהוצג באינטרנט נגיש ומעודכן.

עוד נמצא כי רק ארבע שנים לאחר שהממשלה נדרשה לעשות כן פורסמה רשימת הרשויות הציבוריות שהחוק חל עליהן. מאז עדיין לא פורסמה רשימה מעודכנת ולא עודכנו דרכי ההתקשרות, והדבר מקשה על מבקשי המידע.

באשר לפניות הציבור מציין המבקר כי 85% מהבקשות שהוגשו לרשויות נענו בתוך 30 יום, ו-12% נענו בתוך 31-120 יום ממועד קבלת הבקשה. 3% מהבקשות נענו לאחר 120 יום ויותר, כלומר לאחר פרק הזמן שהוקצה בחוק – מהן 84% בקשות שהופנו למשטרה.

לפי החוק, רשויות ציבוריות חייבות להעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שברשותן: חומרים שנפלטו, נשפכו, סולקו או הושלכו לרשות הציבור וממצאי בדיקות שבהן נמדדו רעש, ריח וקרינה בשטחים ציבוריים. המבקר מציין כי ביולי 2007, מועד סיום הביקורת, השר להגנת הסביבה טרם התקין את התקנות שנדרש להתקין עד פברואר 2006 על פי החוק.

המבקר מציין כי ההדרכה בנושא יישום החוק שניתנה לממונים על יישומו היתה מועטה והדבר פוגע בהפנמת החוק.

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️