דילוג לתוכן העמוד

בית המשפט הורה לרבנות לפרסם שמות מוהלים שהתרשלו בתפקידם

הרבנות תצטרך להעביר לתנועה לחופש המידע מידע עדכני על רבנים שהתרשלו בביצוע ברית מילה וגרמו נזק ליילודים – כך קבע שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, נעם סולברג. בכך קיבל בית המשפט את עתירת התנועה במלואה, נזף ברבנות והורה לה להעביר את כל המידע המבוקש.

בנובמבר 2009 הגישה התנועה לחופש המידע, באמצעות עו"ד עידית קירזון, עתירה שנייה במספר נגד הרבנות הראשית לישראל. בין השאר, ביקשה התנועה לחשוף את זהות המוהלים שהתרשלו בתפקידם; פרוטוקולים של הוועדה הבין משרדית אשר תפקידה לפקח על פעילות המוהלים בישראל; החלטותיה של הוועדה ושמות החברים בה. אנו סבורים כי למידע זה חשיבות רבה שכן הוא יאפשר  להתחקות אחר שיקול הדעת שמפעילה הוועדה הבין משרדית בבואה להחליט באם היה פגם בהתנהלות המוהל.

מהחומר שהגיע לידי התנועה בעקבות פסק הדין שניתן בעתירה הראשונה שהגישה, מתברר כי למרות שהיו מקרים רבים בהם מוהלים התרשלו או פעלו באופן שעלול היה לפגע בבריאות היילודים, החליטה הוועדה הבין משרדית לא להטיל כל סנקציה על אותם מוהלים.

העתירה הנוכחית, בדומה לקודמתה, הוגשה בעקבות סירובה העיקש של הרבנות להשיב באופן ענייני לבקשות למידע, תוך זלזול מתמשך בהוראותיו הברורות של חוק חופש המידע.

לעתירה שהגישה התנועה

להחלטת בית המשפט המנהלי