דילוג לתוכן העמוד

בית המשפט הורה למשרד הבריאות לפרסם את שמות המוהלים שהתרשלו

משרד הבריאות ימסור את שמות כל המוהלים שוועדה בין משרדית מצאה כי תפקודם היה לקוי ורשלני עד כדי פגיעה בבריאות הנימולים, או פגיעה אסתטית באיברם. לפני הפרסום תימסר למוהלים הודעה לשם מתן תגובה – כך נקבע בהסכמה שקיבלה בבית המשפט תוקף של פסק דין, בין התנועה לחופש מידע לבין משרד הבריאות. הדיון נערך ב-22 במאי בבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים בפני השופטת יהודית צור.

את התנועה לחופש מידע יצגה עו"ד עידית קירזון.

יותר משנתיים חלפו מאז פנתה התנועה לחופש המידע למשרד הבריאות ולרבנות הראשית כדי לקבל את שמות המוהלים שהתרשלו בתפקידם. הבקשה זכתה תחילה להתעלמות, ובהמשך נענתה בשלל תירוצים שנועדו למנוע את העברת המידע לתנועה. רק לאחר הגשת העתירה, הסכימו לפתע המשיבים לשקול מחדש את עמדתם, ובהמלצתו החמה של בית המשפט נאלצו "להתגמש" ולתת כמעט את כל המידע אותו סירבו למסור עד להגשת העתירה, וגם לאחריה.

בית המשפט גם הורה למשיבים למסור מידע הנוגע להחלטות שהתקבלו על ידי הוועדה הבין משרדית לפיקוח על מוהלים המתייחסות למוהלים אשר לגבי תפקודם לא נמצא פגם ו/או רשלנות. ההחלטות הללו יימסרו לתנועה לחופש המידע ללא פרטים מזהים אודות המוהלים והתינוקות הנימולים. זאת מאחר שההחלטות כוללות מידע אודות נסיבות כל אירוע, יש בחשיפתן כדי לשפוך אור על שיקול הדעת של הוועדה בעת בחינת כל מקרה. המידע יינתן בתוך 30 יום.

כמו כן יינתן מידע אודות המקומות בהם נערכו בריתות המילה: אולם שמחות, בית חולים, בית פרטי וכו. בנוסף פסק בית המשפט פסק 5,000 שקל הוצאות לטובת העותרת ונימק זאת בכך ששוכנע כי נאלצה להגיש בקשה.

הפיקוח אינו מוסדר בחקיקה

בעתירתה טענה התנועה כי למרות שחלה עליהם חובה לדווח על כל מקרה שבו נדרש טיפול רפואי ליילוד לאחר ביצוע ברית מילה, בתי החולים הכלליים אינם מקפידים בדרך כלל על מילוי חובה זו, ולפיכך הפיקוח על התחום נותר פרוץ.

כן נאמר בעתירה כי הפיקוח על מוהלים בישראל אינו מוסדר בחקיקה, וכי למעשה אין צורך בכל היתר רשמי בכדי לעסוק בתחום. יתרה מזאת, לא קיימת כרגע כל סמכות חוקית בישראל המופקדת על פיקוח על המוהלים.

"לאפשר להורים לעשות בחירה מושכלת"

לדברי התנועה, "על אף המספר העצום של בריתות המילה, ועל אף הדיווחים על עשרות מקרים של סיבוכים רפואיים בעקבות בריתות המתקיימות בארץ, משרד הבריאות אינו מקיים למיטב ידיעת העותרת איסוף נתונים מסודר בנושא".

התנועה הדגישה כי מדובר בנושא שהוא בעל עניין רב לציבור, משום שביכולתו של המידע המבוקש לאפשר להורים לעשות בחירה מודעת בין מוהלים שונים, או בין מוהל לרופא מנתח. כמו כן, הגברת השקיפות בתחום רגיש זה תעודד שיח ציבורי ועשויה להוביל להגברת הפיקוח והאכיפה על מוהלים שכשלו בתפקידם.

לקריאת כתבה בעניין ב"הארץ"