דילוג לתוכן העמוד

"לפרסם את כל ההחלטות המתקבלות במינהל מקרקעי ישראל"

האגודה לצדק חלוקתי והתנועה לחופש המידע פנו לשר השיכון, אריאל אטיאס, בקריאה: "פרסם את כל ההחלטות מתקבלות במינהל מקרקעי ישראל". באתר המינהל מתפרסמות רק 77 החלטות מתוך 2,655. גם הפרוטוקולים מהישיבות בהן התקבלו החלטות אלה לא מתפרסמים לציבור. "יש לפעול להגברת השקיפות במינהל. פרסום ההחלטות ימנע מעשי שחיתות ומתן הטבות בלתי סבירות במקרקעין ויכונן משטר דמוקרטי תקין יותר", נכתב במכתב לשר השיכון, המשמש גם כיו"ר מועצת מקרקעי ישראל.

במינהל מקרקעי ישראל מתקבלות החלטות רבות, בחוסר שקיפות בוטה. כך למשל, החלטות הנהלה, החלטות ועדות הפטור (שלמעשה מעניקות פטור ממכרז לקבלת זכויות במקרקעין), החלטות ועדות ביקורת (שבודקות החלטות בעייתיות ושנויות במחלוקת שהתקבלו במינהל) והחלטות ועדות המשנה השונות, מתקבלות פעמים רבות, הרחק מעיני הציבור וכמעט בסתר. במכתבן, מבקשות האגודה לצדק חלוקתי והתנועה לחופש המידע משר השיכון לפרסם גם את החלטות הנהלת המינהל והחלטות נוספות של הוועדות השונות של במינהל (ועדות פטור, ועדות ביקורת, ועדות משנה ועוד).

עו"ד רויטל ברילנשטיין, מהאגודה לצדק חלוקתי, אמרה כי "חוסר השקיפות הקיים יכול להוות אכסניה להחלטות בלתי תקינות ואף למעשי שחיתות במקרקעין. המצב הנוכחי  הינו קרקע פורייה למתן הטבות בלתי סבירות ולפגיעה  בערכי השוויון והצדק החלוקתי להם מחויב מינהל מקרקעי ישראל".

רועי פלד, מנכ"ל התנועה לחופש המידע, הוסיף כי "אם אי פעם היה ספק בחשיבות של שקיפות בעבודת המינהל, הרי שהפרשות האחרונות לא מותירות מקום לספק כלשהו. כל התחמקות מפרסום מלא של הפרוטוקולים וההחלטות של המינהל היא בלתי סבירה בעליל ומעוררת חשד שיש מי שנוח לו במצב הנוכחי".