דילוג לתוכן העמוד

יומן הפגישות של שר התקשורת שלמה קרעי – ינואר-יוני 2023

בעקבות פניית התנועה לחופש המידע – קיבלנו את יומן הפגישות של השר שלמה קרעי לחודשים ינואר-יוני 2023. היומן הגיע בחלקו מושחר.

יומן שר התקשורת – ינואר-מרץ 2023

יומן שר התקשורת אפריל-יוני 2023

הסברים להשחרות

הסברים להשחרות