דילוג לתוכן העמוד

התנועה למשטרה: פרסמו נהלים מעודכנים בדבר אכיפת מטרדי רעש וקיום הפגנה

התנועה לחופש המידע ממשיכה לפעול לפרסום הנהלים לפיזור הפגנות. מוזמנים לעיין בנהלים שחשפנו ובהמשך המאבק לפרסום נהלים נוספים

פניית התנועה למשטרה

מכתב למשטרה