דילוג לתוכן העמוד

"לתת לגופים פרטיים להפיץ את המידע השלטוני"

"המימשל הפדראלי חייב לדמיין מחדש את תפקידו כספק מידע", כותב פלטן, "במקום להיאבק, כפי שהוא עושה כעת, לתכנן אתרים העונים על צרכיו של כל משתמש קצה, עליו להתמקד ביצירת תשתית נגישה לציבור שהיא פשוטה, אמינה וחושפת את המידע שמתחתיה. שחקנים פרטיים, בין אם שלא למטרות רווח ובין אם מסחריים, מתאימים יותר להפיץ את המידע הממשלתי לאזרחים ויכולים באופן מתמיד ליצור ולעצב מחדש כלים שיחידים יכולים להשתמש כדי למצוא ולנצל נתונים ציבוריים. הדרך הטובה ביותר להבטיח שהממשלה תרשה לצדדים פרטיים להתחרות בתנאים שווים על אספקת נתונים ממשלתיים היא לדרוש שאתרי האינטרנט הפדרליים בעצמם ישתמשו באותן מערכות פתחות כדי לגשת למידע".

למאמר "שקיפות שלטונית והיד הנעלמה"