דילוג לתוכן העמוד

בג"ץ פסל את עילת הסבירות; קבע כי נתונה לו הסמכות לבטל חוקי יסוד

בית המשפט העליון קבע בדעת רוב (12 מתוך 15 שופטים) כי נתונה לו הסמכות לקיים ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד ולהתערב במקרים חריגים וקיצוניים שבהם הכנסת חרגה מסמכותה המכוננת. בית המשפט העליון הוסיף וקבע בדעת רוב (8 מתוך 15 שופטים) כי יש להכריז על בטלותו של התיקון המבטל את עילת הסבירות, בשל הפגיעה החמורה וחסרת התקדים במאפיינים הגרעיניים של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית.

התנועה לחופש המידע עתרה עם 37 ארגונים אחרים והצטרפה לבית המשפט בעמדת ידיד. בפסק הדין שניתן, 12 מבין 15 שופטי בית המשפט העליון סברו שיש לבית המשפט סמכות לקיים ביקורת חוקתית על חוקי יסוד ולבטלם במקרים חריגים שבהם הכנסת חרגה מסמכותה כרשות מכוננת. שופט אחד סבר שיש סמכות רק בנסיבות קיצוניות של פגיעה בזכויות אדם. שני שופטים סברו שלבית המשפט אין סמכות לקיים ביקורת חוקתית.

לגוף העניין: 8 שופטים סברו שיש להורות על ביטול תיקון חוק היסוד במקרה זה, 3 שופטים סברו שאפשר לפרשו באופן שלא יצריך את ביטולו, שופט אחד סבר שהתיקון לחוק היסוד לא מגיע לרף שמצדיק ביטול או פרשנות, שופט נוסף סבר שמוקדם להכריע, ושני שופטים, כאמור, סברו שאין סמכות לקיים ביקורת חוקתית.

התוצאה היא רוב גדול של שופטים שסבורים שיש סמכות לבית המשפט לבטל חוקי יסוד במקרים שהכנסת חרגת מסמכותה, ובנסיבות העניין, ברוב של 8 לעומת 7 החליטו לבטל את התיקון הקונקרטי.

על בג"ץ 6038/23 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' הכנסת

תקציר פסק הדין

תקציר פסק הדין

פסק הדין

reasonability-verdict
עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️