דילוג לתוכן העמוד

האם מותר למסור מידע שאי גילויו היה התנאי למסירתו