דילוג לתוכן העמוד

הנחיות לבידוק ביטחוני בשדות התעופה בישראל

התנועה עתרה לבית המשפט בעקבות סירובה של רש"ת לעביר מידע אודות מדיניות הבידוק הביטחוני בנמלי התעופה בארץ, כולל הקריטריונים לבידוק ביטחוני מיוחד, האם קריטריונים אלה מושפעים ממוצאו האתני של הנוסע, ומה מידת האפקטיביות של מדיניות הבידוק הזאת. רש"ת העבירה מידע חלקי בלבד, הנוגע לפרוטוקולים של ועדה שהופקדה על שיפור השירות למיעוטים. בית המשפט הורה לרש"ת להעביר מידע לגבי הטיפול בתלונות הנוגעות למדיניות הבידוק, והמידע הזה התקבל.

התנועה הגישה ערעור לבג"ץ; הדיון בערעור נקבע למרץ 2008. במועד סמוך תידון עתירה של האגודה לזכויות האזרח התוקפת את ההסדר של הפרופיילינג באופן מהותי.