דילוג לתוכן העמוד

התקבלה בקריאה טרומית: רשויות מקומיות יצטרכו לפרסם הטבות ושירותים לאזרח

רשויות ציבוריות יעמידו לעיון הציבור מידע אודות הטבות ושירותים המוענקים לאזרח באמצעות אתר האינטרנט שלהן כך קובעת הצעת החוק של ח"כ מיכאל איתן "חופש המידע – מידע על הטבות ושירותים", שהתקבלה בדיון מוקדם במליאת הכנסת.

"חוק חופש המידע מטיל חובה על רשויות המדינה לפרסם מידע לציבור. הכוונה, שבתוך המידע שהן חייבות לפרסם יהיה קטע שנוגע לזכויות שיש לאזרחים. אני חושב שזה המידע הכי חשוב לאזרחים. חשוב להם לדעת מה השירותים והזכויות שהם מקבלים", אמר ח"כ איתן במליאה.

בעד ההצעה הצביעו 19 חברי כנסת, והיא אושרה בקריאה טרומית ללא מתנגדים ונמנעים. הוחלט להעביר את ההצעה לוועדת החוקה, חוק ומשפט להמשך דיון והכנה לקריאה ראשונה.

לקריאת הצעת חוק חופש המידע – מידע על הטבות ושירותים