דילוג לתוכן העמוד

המשרד להגנת הסביבה מעכב העברת מידע סביבתי לציבור – בניגוד לחוק

האם רמות הקרינה באזור מגורכם חורגות מהתקן? האם המפעלים בעירכם פולטים חומרים מסוכנים? מידע מסוג זה היה יכול להיות ברשותכם כבר מ-2006 – אז היה אמור המשרד להגנת הסביבה לקבוע בחוק תקנות שיסדירו העברת מידע כזה לציבור. ואולם עד היום לא פורסמו התקנות, המידע שמקבל הציבור לוקה בחסר וגם אזרחים שיבקשו לקבל מידע מסוג זה יתקלו בקשיים רבים – כך עולה מבדיקה שערך עיתון "הארץ".

לפי תיקון שהתקבל ב-2005 בחוק חופש המידע, רשות ציבורית תעמיד מידע שיש ברשותה על איכות הסביבה לעיון הציבור. מידע זה כולל פרטים על חומרים שנפלטו, נשפכו, או הושלכו לסביבה, וכן תוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה באזור. בתיקון לחוק נקבע עוד כי השר להגנת הסביבה יקבע את סוג המידע שיימסר לציבור, דרכי פרסומו והמועדים לכך, ויביא את הדברים לאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת עד פברואר 2006.

המשרד להגנת הסביבה העביר טיוטה של התקנות לארגונים הסביבתיים כבר לפני כמה חודשים; מבקר המדינה כבר העיר על העיכוב בדו"ח שפירסם ל-2007, ועמותת אזרחים למען הסביבה והגליל, שיזמה את התיקון לחוק בתקופת כהונתה במשרד להגנת הסביבה של השרה המנוחה יהודית נאות, הגישה לפני כשנה עתירה לבג"ץ נגד השר הנוכחי גדעון עזרא בגין העיכוב של תיקון התקנות. ואולם, התקנות עדיין לא מיושמות.

"האבסורד הוא שהמשרד להגנת הסביבה עובר על החוק", אמרה עו"ד גמילה הרדל ואכים, מנהלת שותפה בעמותת אזרחים למען הסביבה והגליל. "חוק המידע הסביבתי הוא אחד החוקים החיוניים ביותר לסביבה בריאה, משום שהוא מרתיע מפעלים מלזהם ומעודד התנהלות נקייה, בכל ההיבטים".

המשרד להגנת הסביבה אינו מפרסם כיום בדיקות רעש וריח מקיפות, וכן מידע בנוגע לגורמים שיוצרים מפגעי ריח ולהיתרים שמקבלים מפעלים לשימוש ברעלים. בתחום הקרינה הסלולרית, מפרסם המשרד את רשימת האנטנות החוקיות והלא-חוקיות בישראל, אך לא את תוצאותיהן של בדיקות הקרינה. בנוסף, ניטור איכות האוויר מתבצע על ידי המשרד להגנת הסביבה בעיקר בערים הסמוכות לתחנות כוח – כך שאת מידת זיהום האוויר בחלק מהערים אפשר רק לשער.

בנוסף, המשרד אינו בודק את מידת הניקיון של חופי הרחצה המוכרזים בישראל, אלא רק את החופים הלא-מוכרזים. כמו כן, אין בנמצא מידע זמין ומפורט לגבי היקף השטחים הירוקים בישראל.

עניין נוסף שאינו מפורסם ברבים הוא היקף המיחזור בחלק מן הערים. על פי חוק, רשויות מקומיות בישראל חייבות למחזר 25% מהפסולת שלהן ולדווח על כך למשרד להגנת הסביבה. כאשר פנינו בבקשה לקבל את נתוני המיחזור בערים בישראל, הפנה אותנו המשרד לרשויות עצמן.

"תחום איכות הסביבה עומד בחזית המאבק לחופש המידע בכל העולם, ולא במקרה", אמר עו"ד רועי פלד, מנכ"ל התנועה לחופש המידע. "יש בתחום אפשרות לתת לאזרחים כוח של ממש, כדי שישפרו את איכות חייהם, בעלות אפסית. הזלזול שמפגינה הממשלה ביישום החוק הוא כפול – בזכויות האזרח ובשלטון החוק".

לכתבה המלאה בעיתון "הארץ"