דילוג לתוכן העמוד

נהלי הסיוע לחסרי בית

למשרד השיכון יש נוהל עלום, שמעולם לא פורסם, אשר מאפשר לאסירים לפנות בעודם בבית הסוהר למשרד השיכון, על מנת שיוכלו למצות את הליך בקשת הסיוע לפני השחרור. הנוהל מאפשר לאסירים לקבל סיוע לשכירת דירה עם שחרורם,כדי שלא ישוחררו חסרי כל לרחוב.

הדרישה להעלות את הנהלים לאתר נכללה בעתירה שהגיש האגודה לזכויות האזרח בשם אסיר חסר בית (עת"מ 8391/08). בעתירה דרשה האגודה לזכויות האזרח לפרסם את נהלי משרד השיכון. בעקבות הגשת העתירה, הורה היועץ המשפטי של המשרד  לפרסם את הנהלים, בהם נהלים פנימיים שלא פורסמו עד כה, וקובעים את זכויותיהם של מאוד אלפי אנשים בתחום הדיור.

בכך מצטרף משרד השיכון למשרד הפנים, אשר בעקבות עתירה של האגודה (עת"מ 530/07) ופסק דין של בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, ולאחר שנים שבהן נהליו לא פורסמו כראוי, החל לפרסם את נהליו באתר האינטרנט של המשרד.

לנהלי משרד השיכון