דילוג לתוכן העמוד

אוגוסט 08: המשרד להגנת הסביבה

ביקשנו מהמשרד להגנת הסביבה את תקציב קרן הניקיון שבאחריותו. בתוך פחות משלושים הימים הנקובים בחוק, קיבלנו את הנתונים המבוקשים ומידע נוסף על פעילות הקרן. יום אחד, אנו מקווים, בקשת מידע שנענית במלואה ובמועד הקבוע בחוק תהיה עניין שבשגרה. שום דבר לכתוב עליו הביתה, אבל בינתיים מדובר באירוע נדיר. נכון להיום התנהלות כזו מזכה את המשרד להגנת הסביבה באות המופת של תנועתנו.

למידע על פעילות קרן הניקיון