דילוג לתוכן העמוד

ביהמ"ש ביקש מהמדינה את הסכם הפטור ממס של ספק הגז המצרי EMG

למרות טענת המדינה לחיסיון, הורה שופט בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים נעם סולברג, לבאי-כוח המדינה, להגיש לעיונו במעטפה חתומה ובתוך חמישה ימים את מכתב ההתחייבות של רשות המסים להענקת פטור ממס לספק המצרי EMG. מדובר במכתב שניתן בעקבות ההסכם בין ממשלות ישראל ומצרים שהעניק פטור גורף ממיסוי ל-­EMG­ למשך 20 שנה.

ההחלטה ניתנה במסגרת עתירת חופש מידע שהגישו לפני כחודש חברות נובל אנרג'י ודלק מערכות אנרגיה והשותפויות דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט העוסקות בחיפושי נפט וגז טבעי בקידוחי "ים תטיס", דלית ותמר – נגד שר האוצר ושר התשתיות, בבקשה לחייב אותם למסור להן מסמכים שונים שהוגשו לוועדת ששינסקי.

העותרות ביקשו לקבל לידיהן את המכתב ההתחייבות של רשות המסים להענקת הפטור ממס לספק המצרי EMG, ניתוחים כלכלים לגבי הנטל שיוטל על צרכני הגז הטבעי בשל שינוי אפשרי במערכת הפיסקאלית, תחזיות הביקוש של גז טבעי בישראל, ניתוחים כלכליים פנימיים של משק האנרגיה ומשק הגז הטבעי בפרט, ועוד.

בעתירה נטען כי העותרות פנו למשרד האוצר ולמשרד התשתיות על מנת לקבל את המסמכים, ואולם אלו סירבו למוסרם מנימוקים של חריגים שונים לחוק חופש המידע, וכן בטענה כי גילוי החומר ישבש את עבודת הוועדה.

לפי הכתוב בעתירה, יש חשש לאפליה פסולה מצד המדינה. החברות טוענות כי ידוע להן שגוף פרטי מצרי שאזרח ישראלי הוא בעל אחזקה גבוהה בו (הכוונה ליוסי מימן המחזיק ב-20% מ-EMG), והקשור עם המדינה בחוזה לאספקת גז, קיבל התחייבות ארוכת שנים לפטור ממס בגין מכירת הגז. לכן, נטען, התחייבות המדינה כלפי אותו ספק צריכה לעמוד בפני החברות על מנת שיוכלו לוודא את משקלה וכדי למנוע אפליה כלפיהן.

בתגובתה לבית המשפט המדינה טענה כי אין למסור את מכתב ההתחייבות של רשות המסים להענקת פטור ממס לספק EMG, נוכח חיסיון הקיים בפקודת מס הכנסה החל על המסמך. בנוסף טענה כי הואיל ומדובר במסמך הנוגע לגורם פרטי העלול להיפגע מחשיפתו (ללא ציון שם הגורם – מימן), בכל מקרה לא ניתן היה להעביר מבלי לשמוע את עמדתו של גורם זה. לאור טענה זו, קבע השופט כי המדינה תודיע לבעל המניות הישראלי, כי יוכל לטעון את טענותיו בקשר לזכות העיון של העותרות.

לטענת המדינה, "אין כל מקום כי בשלב זה יועברו לעיון העותרות ניירות עבודה או טיוטות של ניתוחים כלכליים או ניירות עמדה שנמצאים בשלבי הכנה. המדובר נכון לעת הזו, בחומרים גולמיים המבטאים חצי מלאכה של עבודתה של הוועדה". לדברי המדינה, טרם גובשו ניירות עמדה סופיים וחתומים בנושא. "נוכח מורכבות הנושא מצויים כל הגורמים הרלבנטיים בעבודת עומק מקיפה שטרם נסתיימה".

בנוסף טענה המדינה, כי ועדת ששינסקי פנתה למומחים בינלאומיים על מנת שיחוו דעתם בסוגייה ואולם חוות הדעת שהוגשו אינן סופיות ועוברות שינויים לא מעטים. לכן אין מקום להעבירן לעיון העותרות בזמן שחברי הוועדה בוחנים אותן ומבקשים מהמומחים הבהרות בסוגיות שונות. "טרם ידועה מידת ההסתמכות על חוות דעתם ועמדותיהם של מומחים אלה ולכן יש מקום שלא לחשוף מסמכים אלה בשלב הנוכחי".

לידיעה ב"דה מרקר"

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️