דילוג לתוכן העמוד

ביהמ"ש: "לא נמצא לי טעם טוב מדוע יידונו ענייני הפליטים במחשכים"

שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים, נאוה בן אור, קיבלה עתירה שהגישה התוכנית לזכויות פליטים ומוקד סיוע לעובדים זרים לחשיפת פרוטוקולי הדיונים שמקיימת הוועדה המייעצת לענייני פליטים. "המדובר בעניין שיש לו חשיבות ציבורית, ולא נמצא לי טעם טוב מדוע יידון עניינם של אנשים אלה במחשכים", כתבה השופטת בן אור בהחלטתה.

הוועדה המייעצת לענייני פליטים היא הגוף שדן בחוות הדעת הנוגעות לקבלה או לדחייה (כפי שקורה ברוב המקרים) של בקשות מקלט בישראל. הוועדה גם ממליצה לשר הפנים במי להכיר כפליט. חרף העובדה שהמלצות הוועדה המייעצת חורצות גורלות, דיוניה מתקיימים במחשכים – מבקשי מקלט אינם יודעים מתי נדון עניינם בוועדה, הם אינם יודעים מהו החומר המוצג בפניה, ולרוב הם גם אינם יודעים את הנימוקים שעמדו ביסוד המלצתה נוכח הנימוקים הלקוניים, המתקבלים לרוב יחד עם ההודעה על דחיית בקשת מקלט. עד היום, גם במסגרת הליכים שיפוטיים שתקפו החלטות לדחות בקשות מקלט, לא הוצגו פרוטוקולי דיוני הוועדה ונימוקיה, ומבקשי מקלט ובאי כוחם נאלצו לתקוף את ההחלטות ללא מלוא המידע הדרוש לשם כך.

בעתירה שהוגשה בשם מבקש מקלט מסומליה, שהוועדה המייעצת החליטה שלא להכיר בו כפליט חרף עמדתה של נציבות האו"ם לפליטים כי הוא זכאי למקלט, קבע בית המשפט כי למבקשי מקלט זכות לקבל את פרוטוקול הדיון בישיבת הוועדה שבה נדון עניינם. בית המשפט קבע שאף על פי שמדובר בדיונים פנימיים, כהגדרתם בחוק חופש המידע, לא ניתן להישען על נימוק זה כדי להימנע ממסירת הפרוטוקולים, נוכח העניין כבד המשקל של מבקשי מקלט לקבל את פרוטוקול הדיון בעניינם. בית המשפט אף פסק הוצאות משפט בסך 15,000 שקל לטובת העותר.

עת"מ (י-ם) 22336-04-10 איסמעיל עבדול נ' משרד הפנים

לעתירה שהוגשה

"ועדת סוד מוחלט בהחלט" – מאמר של ד"ר יובל לבנת, מהתוכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת ת"א וממגישי העתירה

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️