דילוג לתוכן העמוד

התנועה לחופש המידע: הרבנות מתעלמת מפסיקת בית משפט ומסרבת לפרסם את שמות המוהלים שהתרשלו

התנועה לחופש המידע דורשת מהרבנות הראשית לפרסם לאלתר את שמותיהם של מוהלים שוועדת הפיקוח עליהם מצאה פגם בעבודתם. הרבנות אינה מקיימת פסיקה שניתנה בבית המשפט לפני כחצי שנה וחייבה אותה בכך, והכל במטרה לכסות על אלה שגרמו נזקים רפואיים לנימולים. כעת מבקשת התנועה, באמצעות עו"ד עידית קירזון, לקבוע כי מדובר בביזיון בית המשפט, להטיל על המבזים קנס או עונש מאסר ולדאוג שפסק הדין ייושם.

לפני כשנה פנתה התנועה לרבנות כדי שתפרסם את רשימת המוהלים שכשלו בתפקידם בשנים 2009-2008, זאת למטרת "שמירה מוקפדת על בריאות הציבור". לפני חצי שנה פסק בית המשפט – על פי הסכמת שני הצדדים – כי השמות יימסרו למבקשת בתוך שלושים יום מפרסום ההחלטה, אך ברבנות המשיכו להתעלם ממנה עד היום.

בבקשת הביזיון שהגישה התנועה מתועדים שיחות וחילופי מכתבים בין מנכ"ל התנועה לחופש המידע רועי פלד ובאת כוחו לבין היועץ המשפטי לרבנות והממונה על יישום החוק לחופש המידה בה, עו"ד שמעון אולמן ובאת כוחו מפרקליטות מחוז ירושלים, בהם נראה כי האחרונים מתחמקים בתואנות שונות מקיום פסק הדין ואף מתרצים זאת בכמה גרסאות שונות שלכאורה סותרות זו את זו.

"התנהלות המשיבים לאחר מתן פסק הדין מהווה המשך ישיר להתנהלותם עד למועד הגשת העתירה על ידי המבקשת", נטען בדברי הסיכום לבקשה, "שכן ממשיכה היא להתנער מהוראותיו של חוק חופש המידע ומביעה זלזול בהוראותיו של בית המשפט הנכבד להן ניתן ביטוי ברור בפסק הדין אליו הגיעו הצדדים בפסק הדין".

מנכ"ל התנועה לחופש המידע, רועי פלד, מסביר כי החוק מחייב את בתי החולים לדווח לרשויות על כל תינוק שטופל על ידם בגלל סיבוכי ברית מילה. לדבריו, הרבנות בוחרת שלא לעשות שימוש נכון במידע זה, כאשר ועדת הפיקוח מקילה עם המוהלים שביצעו את הבריתות ובכל מקרה נמנעת מלפרסם את שמם ולהזהיר את הציבור מפניהם.

"אין לי ספק שהעניין הוא לשמור את הכביסה המלוכלכת בבית ולחפות על מוהלים", אמר פלד, "הם חושבים שיפתרו את העניינים האלה בינם לבין עצמם". הוא ציין כי הוא מוטרד מכך הן כמי שנלחם למען יישום חוק חופש המידע, אך גם כאב שנוהג למול את בניו. "קשה להאמין איך רשות שלטונית מתעלמת כך מפסיקת בית המשפט ועוד כדי לגונן על המוהלים", סיכם, "הרבנות נוהגת בחוסר אחריות בסיסית כלפי ההורים".

הבקשה שהגישה התנועה לביזיון בית המשפט

העתירה שהגישה התנועה

החלטת בית המשפט המינהלי

לידיעה ב-YNET

לידיעה ב"ישראל היום"

לתחקיר בערוץ 10 על מחדלי המוהלים

לכתבה  ב"הארץ" בעניין

למידע שהתקבל מהרבנות: 110 דיווחים על רשלנות מוהלים, על 23 מקרי רשלנות בהן דנה הוועדה