דילוג לתוכן העמוד

בית המשפט: על הרבנות להשיב בתוך 20 ימים לבקשת הביזיון שהגישה התנועה לחופש המידע

שופט בית המשפט המחוזי, נעם סולברג, הורה לרבנות להשיב בתוך 20 יום לבקשת הביזיון שהגישה התנועה לחופש המידע. הבקשה הוגשה לבית המשפט, באמצעות עו"ד עידית קירזון, לאחר שבמשך חודשים ארוכים מתעלמת הרבנות מפסיקת בית המשפט שהורה לה להעביר מידע עדכני על מוהלים שהתרשלו בתפקידים. דיון בבקשה במעמד הצדדים נקבע ל-8 בנובמבר 2010.

תנועה לחופש המידע דורשת מהרבנות הראשית לפרסם לאלתר את שמותיהם של מוהלים שוועדת הפיקוח עליהם מצאה פגם בעבודתם. הרבנות אינה מקיימת פסיקה שניתנה בבית המשפט לפני כחצי שנה וחייבה אותה בכך, והכל במטרה לכסות על אלה שגרמו נזקים רפואיים לנימולים. כעת מבקשת התנועה לקבוע כי מדובר בביזיון בית המשפט, להטיל על המבזים קנס או עונש מאסר ולדאוג שפסק הדין ייושם.

לפני כשנה פנתה התנועה לרבנות כדי שתפרסם את רשימת המוהלים שכשלו בתפקידם בשנים 2009-2008, זאת למטרת "שמירה מוקפדת על בריאות הציבור". לפני חצי שנה פסק בית המשפט – על פי הסכמת שני הצדדים – כי השמות יימסרו למבקשת בתוך שלושים יום מפרסום ההחלטה, אך ברבנות המשיכו להתעלם ממנה עד היום.

בבקשת הביזיון שהגישה התנועה מתועדים שיחות וחילופי מכתבים בין מנכ"ל התנועה לחופש המידע רועי פלד ובאת כוחו לבין היועץ המשפטי לרבנות והממונה על יישום החוק לחופש המידה בה, עו"ד שמעון אולמן ובאת כוחו מפרקליטות מחוז ירושלים, בהם נראה כי האחרונים מתחמקים בתואנות שונות מקיום פסק הדין ואף מתרצים זאת בכמה גרסאות שונות שלכאורה סותרות זו את זו.

"התנהלות המשיבים לאחר מתן פסק הדין מהווה המשך ישיר להתנהלותם עד למועד הגשת העתירה על ידי המבקשת", נטען בדברי הסיכום לבקשה, "שכן ממשיכה היא להתנער מהוראותיו של חוק חופש המידע ומביעה זלזול בהוראותיו של בית המשפט הנכבד להן ניתן ביטוי ברור בפסק הדין אליו הגיעו הצדדים בפסק הדין".

מנכ"ל התנועה לחופש המידע, רועי פלד, מסביר כי החוק מחייב את בתי החולים לדווח לרשויות על כל תינוק שטופל על ידם בגלל סיבוכי ברית מילה. לדבריו, הרבנות בוחרת שלא לעשות שימוש נכון במידע זה, כאשר ועדת הפיקוח מקילה עם המוהלים שביצעו את הבריתות ובכל מקרה נמנעת מלפרסם את שמם ולהזהיר את הציבור מפניהם.

"אין לי ספק שהעניין הוא לשמור את הכביסה המלוכלכת בבית ולחפות על מוהלים", אמר פלד, "הם חושבים שיפתרו את העניינים האלה בינם לבין עצמם". הוא ציין כי הוא מוטרד מכך הן כמי שנלחם למען יישום חוק חופש המידע, אך גם כאב שנוהג למול את בניו. "קשה להאמין איך רשות שלטונית מתעלמת כך מפסיקת בית המשפט ועוד כדי לגונן על המוהלים", סיכם, "הרבנות נוהגת בחוסר אחריות בסיסית כלפי ההורים".

לידיעה קודמת בעניין

החלטת השופט סולברג

הבקשה שהגישה התנועה לביזיון בית המשפט

העתירה שהגישה התנועה

החלטת בית המשפט המינהלי