דילוג לתוכן העמוד

ספטמבר 08: משרד הבריאות

עו"ד אבנר פינצוק, הממונה על תחום הגנת הפרטיות באגודה לזכויות האזרח, ביקש ממשרד הבריאות את ההנחיות הפנימיות של המשרד לשמירה על הפרטיות במאגרי המידע שבשליטתו. "מדובר בהנחיות פנימיות שצריכות היו להיות מפורסמות זה מכבר, ועל כן אין צורך בתשלום אגרה", אומר עו"ד פינצוק, "והנה, מקץ 3 חודשים, ואחרי תזכורת נוספת, כתבה לי הממונה על חופש המידע במשרד שהם עוד מחפשים את הנהלים, וביקשה שאשלם אגרה".

"אין זו הפעם הראשונה שהממונים על יישום חוק חופש המידע מגלים מבלי משים, כי ההוראה החביבה עליהם ביותר בחוק חופש המידע, היא זו המחייבת את הציבור בתשלום אגרה", אומר עו"ד פינצוק שלא התכוון לוותר בעניין זה וביקש מהממונה על חופש המידע במשרד הבריאות הסבר לדרישה המשונה לאגרה.

תשובת המשרד הצליחה להפתיע אותו פעם נוספת: "מעולם לא התניתי את איתור המידע והעברתו אליך ואני ממשיכה במאמצי לאתר את המידע המבוקש", ענתה לו הממונה על חופש המידע במשרד הבריאות, "אכן, ביקשנו תשלום, שכן לא מצאנו את המידע אותו אתה מבקש במאגר הנהלים שהמשרד מפרסם, וחשבתי לנכון לבקשו עקב העבודה הכרוכה באיתורו. אך אינני עומדת על כך".

"אני עדיין מנסה להבין מה קרה פה", אומר עו"ד פינצוק, "מה זה שוק? שיטת מצליח"?

אגרה אמנם הוא לא ישלם, אבל גם את המידע ספק אם יזכה לראות. חלפה כבר יותר מחצי שנה מאז הגיש את הבקשה למידע ובמשרד הבריאות עדיין "מחפשים את הנהלים".