דילוג לתוכן העמוד

ספטמבר 08: בנק ישראל

אות המופת מוענק לבנק ישראל על נוהל פרסום הפרוטוקולים מהדיונים שעורכת הנהלת הבנק בקביעת גובה הריבית במשק. על פרסום הפרוטוקולים החליט הנגיד, סטנלי פישר, לפני כשנה, ומאז הם מתפרסמים מדי חודש באתר האינטרנט של הבנק המרכזי. אמנם מדובר בפרוטוקולים שחלקים מהם מצונזרים, אבל גם כך עיון בהם מלמד רבות על תהליך קבלת ההחלטות ומגוון העמדות של בכירי הבנק. לא פעם חושפים הפרוטוקולים שההחלטה על שיעור הריבית במשק מתקבלת על רקע חילוקי דעות עמוקים בין בכירי הבנק.

בהשוואה לפתיחות היחסית שמפגין בנק ישראל בולטות לרעה הנורמות במשרד האוצר, שבתגובה לבקשת התנועה לחופש המידע לפרסם את הפרוטוקולים מדיוני התקציב, השיב כי "אין כאלה".