דילוג לתוכן העמוד

עתירה: להורות למפעל הפיס לפרסם את שמות הגופים הנתמכים על ידו ואת נהלי העבודה של ועדת התרומות

התנועה לחופש המידע עתרה לבית המשפט המנהלי בתל אביב בבקשה שיורה למפעל הפיס ולמנכ"ל שאול סלוטניק למסור לתנועה מידע בנוגע לשמות חברי ועדת התרומות, אופן מינויים, הקריטריונים שלפיהם מחליטים חברי הוועדה להעניק תרומות, פרוטוקולים של הוועדה ורשימת הגופים שזכו לקבל תרומות. העתירה הוגשה בעקבות דו"ח מבקר המדינה מ-2007, שבו נמתחה ביקורת קשה על מפעל הפיס.

בדו"ח פורסם כי מפעל הפיס חילק תרומות לקרובי משפחה של זכיינים, לעמותות המקורבות לחברי הדירקטוריון ולרשויות מקומיות שבראשן עומדים חברי דירקטוריון הפיס. במקביל, נמצא כי גופים המייצגים חסרי יכולת לא זכו לקבל תרומות. לפי דו"ח המבקר, את ההחלטה על חלוקת התרומות קיבלה ועדה שבה ישבו יו"ר מפעל הפיס, המנכ"ל והמזכיר.

בעקבות דו"ח המבקר פנתה התנועה לחופש המידע למפעל הפיס בבקשה לקבל מידע על תהליך קבלת ההחלטות בכל הנוגע לחלוקת תרומות, הנהלים והקריטריונים שלפיהם פועלת הוועדה. במפעל הפיס סירבו למסור את המידע המבוקש. בנוגע לבקשה לחשוף את זהות מקבלי התרומות, נימקו את הסירוב בכך שמדובר במידע המהווה פגיעה בצנעת הפרט. בהתייחס לפרוטוקולים של הוועדה, טענו במפעל הפיס שמדובר בדיונים פנימיים ומסירתו אסורה מכוח ההוראות המפורטות בחוק.

בעתירת התנועה, שהוגשה על ידי עו"ד רז בן דור, נכתב כי "מפעל הפיס הוא גוף ציבורי במהותו. הכספים שמחלקת ועדת התרומות הם – מעצם טיבם – כספי ציבור ומיועדים לחלוקה לציבור הרחב. לפיכך, ישנה חשיבות ציבורית ניכרת גם לביקורת על האופן שבו מתקבלות ההחלטות בנוגע לחלוקת הכספים, ולזהות מקבלי התרומות. הדברים מקבלים משנה תוקף לאור הביקורת החריפה של מבקר המדינה על אופן חלוקת הכספים והפרסומים בעניין".

לעתירה שהגישה התנועה לחופש המידע

לידיעה על דו"ח מבקר המדינה ב"דה מרקר"

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️