דילוג לתוכן העמוד

עתירה: לחייב את משרד המשפטים לפרסם מידע על טיפולו בתלונות של נחקרי השב"כ

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל והתנועה לחופש המידע עתרו לבית המשפט המחוזי בירושלים, בדרישה לקבל מידע על אופן הטיפול בתלונות של נחקרי השב"כ בגין התעללויות, עינויים והליכי חקירה פסולים. העתירה הוגשה נגד הממונה על חוק חופש המידע במשרד המשפטים, בעקבות הימנעותו המתמשכת של משרד המשפטים מלמסור את המידע המבוקש .

העותרים מבקשים מבית המשפט להורות על מסירת המידע בנושאים הבאים: מספר המקרים שבהם הוחלט שלא לפתוח בחקירה פלילית במח"ש; אופן הטיפול של הממונה על בירור תלונות נחקרים (המבת"ן) בתלונות של נחקרי השב"כ ואופן סגירתן; תלונות שהוגשו ליועץ המשפטי לממשלה ושלא הועברו (או טרם הועברו) לטיפול המבת"ן; אופן טיפול המבת"ן בתלונות נחקרי שב"כ, פגישותיו עם המתלוננים; אופן דיווח ממצאיו לממונה עליו בפרקליטות המדינה ו/או לכל גורם אחר; הנוהל המסדיר את סמכויות המבת"ן ופרסומו .

העתירה מוגשת לאחר שבמשך זמן רב לא נענו בקשות של הוועד לקבלת מידע בנושאים אלה, והתשובות שהתקבלו לבסוף היו כלליות, חלקיות, ולא מסרו את המידע המרכזי שהתבקש. מן המידע שכן נמסר עולה, כי מתוך 178 תלונות נגד אנשי שב"כ במשך שלוש שנים, לא הועברה אף תלונה לחקירה פלילית, ורק בשני מקרים נפתח הליך משמעתי, שתוצאותיו לא פורטו.

הסירוב למסור חלק מרכזי מהמידע, מבלי שניתנה הנמקה המתקבלת על הדעת, סותר את עקרון הגילוי, שהינו עקרון יסוד בחברה דמוקרטית. הדבר מנוגד גם לחוק חופש המידע ולפסיקות בג"ץ. בהימנעותו ממסירת המידע המבוקש מבטא משרד המשפטים זלזול בשלטון החוק ומסתיר את אופן הטיפול בתלונות קשות על פגיעות בזכויות אדם, מידע שאינו בעל אופי מודיעיני או ביטחוני ושאין כל סיבה להסתירו מפני הציבור. הימנעות זו מונעת בדיקה אם מערכת הטיפול בתלונות נחקרי שב"כ מתפקדת כראוי.

את העתירה, עת"מ 8844/08, הגישה עו"ד תחריר עתאמלה-מהנא מהוועד הציבורי נגד עינויים בישראל.

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️