דילוג לתוכן העמוד

חלוקת מכסות המים לחקלאים

למסמך שהעבירה רשות המים, בעקבות פנייתה של דליה הברמן בשם התנועה לחופש המידע.