דילוג לתוכן העמוד

עודכנו האגרות הנדרשות בחוק חופש המידע

עודכנו סכומי האגרות אותן יש לשלם במסגרת הגשת בקשה למידע לפי חוק חופש המידע. מדובר בעדכון שנתי המתבסס על עליית מדד המחירים לצרכן.  אגרת הבקשה אותה יש לשלם עם הגשת בקשה למידע תהיה מעתה 90 שקלים במקום 86 שקלים. אגרת טיפול בבקשה תעמוד על 48 שקלים במקום 46 שקלים. אגרות הפקת המידע יהיו מעתה 1.22 שקלים לכל עמוד מצולם ו- 4.83 שקלים לדיסקט מחשב. מגיש הבקשה למידע יידרש להתחייב לשאת באגרות הטיפול וההפקה בסך 240 שקלים.

להודעת חופש המידע (אגרות)