דילוג לתוכן העמוד

ביהמ"ש הורה למדינה לחשוף מהו "רף התזונה המינימלי" שנקבע לתושבי עזה ומי האנשים שעומדים מאחורי גיבושו

מדינת ישראל תיאלץ לחשוף מסמכים אודות מדיניות הסגר על עזה, כולל מסמך המחשב כמה קלוריות דרושות לקיום מינימלי של תושבי הרצועה. כך קבעה שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, רות רונן, שדנה בעתירה שהגישה עמותת "גישה", באמצעות עו"ד תמר פלדמן.

בעתירה שהוגשה באוקטובר 2009 על פי חוק חופש המידע,  ביקשה גישה לחשוף את המסמכים הקשורים במדיניות הגבלת כניסתן של סחורות אזרחיות לרצועת עזה. המדינה טענה כי מדובר מדובר במידע רגיש, אך סירבה לנמק מדוע. "חובת ההנמקה היא אחת החובות החלה על הרשות כאשר היא מחליטה לסרב לבקשה לגלות מידע. לו היה המשיב מבהיר ממה נובעת רגישות המידע, איזה חלק מהמידע הוא רגיש וכד', בית המשפט יכול היה להעביר את ההנמקה תחת שבט ביקורתו", כתבה השופטת רונן.

השופטת גם דחתה את טענת המדינה כי מדובר בטיוטה פנימית ולכן אין היא חייבת לפרסמה. מדובר ב"עבודה שהוכנה על סמך מידעים ונתונים שונים, לצורך דיון בשאלת כמות המזון שתוכנס לרצועת עזה". היא הוסיפה כי חוק חופש המידע קובע במפורש שיש אינטרס ציבורי בגילוי מידע הנוגע בבריאות הציבור, בטיחותו ובשמירה על איכות הסביבה. "אף בהנחה שהמחוקק לא כיוון את דבריו ל'ציבור' שאינו חלק מאזרחי המדינה או תושביה… המסמך דנן מתייחס לנושא של שמירה על בריאות הציבור או בטיחותו, כאשר הוא מתייחס לכמויות המזון המינימליות ההכרחיות לציבור בעזה".

עוד הורתה רונן למשרד לחשוף בפני העותרת את שמותיהם של בעלי תפקידים, שנמחקו ממסמכים שכבר נמסרו לה בנוגע לגיבוש המדיניות בנושא העברת המזון לרצועה. לדבריה, גם כאן לא מדובר בפרוטוקולים של החלפת דעות, אלא בנתונים על מי שהם בעלי הסמכויות בהיבטים שונים של הסוגייה.

בית המשפט דחה את בקשת העותרת למסור לה מידע על מדיניות הסגר העדכנית (כפי שנקבעה לאחר אירועי ה"מרמרה"), משום שבקשת המידע לא נכללה במסגרת העתירה המקורית. אך רונן הביעה תקווה שמשרד הביטחון ימסור את המידע לעותרת ככל שניתן, ואם לא – היא תוכל לשוב ולפנות לבית המשפט.

לדברי עו"ד תמר פלדמן מעמותת גישה "מדובר בניצחון השקיפות על פני העמימות הנהוגה זה שנים ביחס למדיניות הסגר על רצועת עזה. בית המשפט קבע מפורשות כי לא ניתן להסתיר מידע מהציבור בטענות ביטחוניות כלליות ועלומות, במיוחד שכנגדן ניצב אינטרס ציבורי משמעותי בחשיפת המידע, כפי שקיים במקרה זה".

לפסק הדין

לכתבה בעיתון "הארץ"

לדיווח באתר "גישה"

לפרוטוקול בו המדינה מכחישה את קיום המסמכים,

למסמכים שחשפה המדינה

לעתירה שהגישה עמותת גישה