דילוג לתוכן העמוד

מדד חופש המידע חושף שיפור ביישום חוק חופש המידע ברשויות ציבוריות

מדד חופש המידע, אשר נועד להוות כלי למעקב אחר יישומו של חוק חופש המידע ברשויות הציבוריות בישראל, פורסם בחודש מאי 2007 זו השנה השנייה.

לפי התנועה לחופש המידע, העומדת מאחורי הוצאתו לאור של המדד, הוא נועד "לשקף את המציאות כפי שהיא – מחד גיסא לבקר את הרשויות שהתנהלותן אינה תקינה או טעונה שיפור, ומאידך גיסא לציין לטובה את הרשויות הציבוריות שניכר שהפנימו את החוק ופועלות ליישומו המלא".

המנצח הגדול השנה היה המשרד לביטחון פנים, אשר טיפס שישה שלבים במדד, מהמקום השביעי בשנה שעברה למקום הראשון השנה. ראשי התנועה ציינו את המשרד לטובה, ואמרו שבעקבות פרסום המדד הקודם השקיע המשרד לביטחון פנים עבודה רבה בהפקת לקחים ונקיטת צעדים לשיפור המצב הקיים, מאמץ שכאמור עלה יפה.

המשרד להגנת הסביבה, משרד האוצר ומשרד החינוך דורגו במקומות שני, שלישי ורביעי בהתאמה.

במקום האחרון דורג המשרד לקליטת עלייה, ולפניו רשות השידור, רשות ניירות ערך ומשרד התקשורת. משרד המשפטים, האמון על יישום החוק, דורג רק במקום ה-13.

"העובדים אינם מכירים את החוק"

מחברי המדד הם סטודנטים למשפטים המשתתפים בסדנאות האקדמיות של התנועה לחופש המידע מידת יישום החוק ברשויות השונות נמדדת באמצעות רמת שיתוף הפעולה שלהן בתגובה לבקשות למידע דרך הדואר, הטלפון או באמצעות אתר האינטרנט שלהן.

המדד חשף שיפור משמעותי בתפקוד הרשויות הציבוריות בתחום מאז השנה שעברה, ומחבריו ייחסו את השינוי לפרסומו של המדד הקודם, שיצר מוטיבציה בקרב הרשויות להיטיב את טיפולן בנושא.

עם זאת, מחברי המדד ציינו כי רבים מעובדי הרשויות אינם מודעים עדיין לחוק או מכירים את הוראותיו, והמליצו כי העובדים המופקדים על הטמעת חוק חופש המידע והבכירים המעצבים את מדיניות המשרד יקדישו זמן רב יותר לטיפול בכך.

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️