דילוג לתוכן העמוד

המדינה ערערה לעליון: מבקשת להימנע מחשיפת מדיניות המצור בעזה

המדינה ערערה על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב, לפיו על משרד הביטחון להעביר לעמותת גישה את המסמך "קווים אדומים", בו מחושבת כמות הקלוריות המינימאלית הדרושה לקיומם של תושבי עזה. בית המשפט המחוזי קיבל לפני כחודש את עתירת חופש המידע של עמותת גישה קבע כי יש לחשוף את המסמך ואת מדיניות הממשלה לאור האינטרס הציבורי בשקיפות.

בערעור טוען סגן פרקליט המדינה, עו"ד אורי קידר, כי מדובר בטיוטה שאין חובה לחושפה. פסק הדין קבע עם זאת, שכאשר מדובר בעניין שיש בו אינטרס חזק לביטחון ולבריאות הציבור, יש לפרסם את המסמך – גם אם מדובר בטיוטה – שכן הרציונל לאי-פרסום טיוטות עבודה אינו מתקיים.

לדברי עו"ד תמר פלדמן, מנהלת המחלקה המשפטית של עמותת גישה: "לא ברור מדוע המדינה מתעקשת להסתיר מעיני הציבור את המסמכים עליהם התבססה מדיניות הסגר כלפי רצועת עזה. לא ניתן לפרש זאת אלא כניסיון להימנע מהמבוכה הכרוכה בחשיפת פרטים על מדיניות שעוסקת בספירת קלוריות ובהגבלת מוצרי מזון וסחורות אזרחיות אחרות, שאינן מהוות כל סיכון ביטחוני."

באוקטובר 2009 הגישה גישה  לבית המשפט עתירה לפי חוק חופש המידע, בה ביקשה ממשרד הביטחון ומתאם פעולות הממשלה בשטחים (המתפ"ש) לחשוף את המדיניות על פיה הותרה או נאסרה הכנסת סחורות אזרחיות לרצועת עזה, ולברר מהם הנהלים והקריטריונים על פיהם קבעה מערכת הביטחון אילו סחורות ייכנסו לעזה. תחילה סירבה המדינה להשיב לבקשה למידע, אז טענה שלא קיימים נהלים כתובים, ולאחר מכן הודתה בקיומם של המסמכים אך טענה שחשיפתם תסכן את ביטחון המדינה. לבסוף, שינתה המדינה את עמדתה והסכימה לחשוף את רוב הנהלים, שהועברו לעיון הציבור באוקטובר 2010. בחודש מארס 2011 קבע בית המשפט המחוזי שעל המדינה לחשוף גם את המסמך "קווים אדומים" ואת פירוט בעלי התפקידים שהיו להם סמכויות באכיפת הסגר על רצועת עזה. פירוט בעלי התפקידים הועבר לעמותת גישה בחודש שעבר.

בגישה מסבירים, כי ללא מסמך ה"קווים אדומים" חסר חלק מהותי וחשוב שבלעדיו לא ניתן להבין כיצד קבעו מקבלי ההחלטות את הכמויות ה"מינימאליות" של מזון שיאפשרו לתושבי עזה לרכוש. המסמכים האחרים שכבר נחשפו מגלים כי המדינה הטילה הגבלות על סוג וכמות המזון שתאפשר להכניס לעזה, לכאורה על מנת להפעיל לחץ על שלטון החמאס.

לפסק הדין של השופטת רונן בבית המשפט המחוזי

לעתירה של עמותת גישה

לכתבה בעיתון הארץ בעניין