דילוג לתוכן העמוד

התקבלה חלקית עתירת התנועה – ביהמ"ש הורה לפרסם את החלטות ועדות הקבלה ביישובים קהילתיים ללא שמות המועמדים

בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל חלקית עתירה שהגישו התונעה לחופש המידע והאגודה לצדק חלוקתי והורה לפרסם את החלטות ועדות הקבלה ליישובים קהילתיים, אך לא את הפרוטוקולים מדיוניהן.שופט בית המשפט, משה סובל, קבע כי זכות המועמדים לפרטיות גוברת על האינטרס הציבורי בחשיפת שמות היישובים והפרוטוקולים של ועדות הקבלה וועדות הערר אף בהשמטת שמות המועמדים.

ביולי 2008 עתרו התנועה לחופש המידע והאגודה לצדק חלוקתי נגד מינהל מקרקעי ישראל, המועצה האזורית משגב והיישוב רקפת, במטרה לחשוף את הליכי קבלת ההחלטות בוועדות הקבלה ליישובים קהילתיים. בעתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד אדוה מוגה, ביקשה התנועה לקבל טפסים שמילאו מועמדים ליישובים קהילתיים וחקלאיים, בהשמטת שמות המועמדים ומספרי תעודות הזהות שלהם, וכן להעביר לעותרות פרוטוקולים והחלטות של ועדות הקבלה ליישובים עם פירוט נימוקי הדחייה של המועמדים, וכן פרוטוקולים של החלטות ועדות הערר של מינהל מקרקעי ישראל.

אנו סבורים שיש במידע המבוקש כדי לשפוך אור על הליכי קבלת ודחיית מועמדים למגורים ביישובים קהילתיים, ועל אופן הקצאת קרקעות המדינה, וכן על קיומו או העדרו של בסיס לטענות העולות בשיח הציבורי בנושאים אלה, לפיהן קיימת אפליה נגד קבוצות אוכלוסיה כאלה ואחרות בהקצאת משאבי הקרקע הציבוריים", נאמר בעתירה.

השופט  סובל קבע בפסק דינו כי זכותם של המועמדים לפרטיות גוברת על האינטרס הציבורי בחשיפת שמות היישובים והפרוטוקולים של ועדות הקבלה. "המועמד לקבלה ליישוב הנו אדם פרטי, נטול כל זיקה לחיים הציבוריים, שלא הסכים בשום שלב לחשיפה ציבורית", כתב השופט והסיף כי השמטת שמות האנשים שעניינם נדון בוועדה  אינה מספיקה כדי להגן על פרטיותם ולכן יש להימנע ממסירת הפרוטוקולים לפרסום. עם זאת נקבע כי המועצה האזורית תמסור לעותרות את החלטות הדחייה של מועמדים, ללא שמותיהם ומספר תעודות הזהות שלהם.

לעתירה שהגישה התנועה לחופש המידע

לפסק הדין של השופט סובל

לתחקיר "המקור" בערוץ 10 על ועדות הקבלה במועצה האזורית משגב