דילוג לתוכן העמוד

המשטרה אולצה לחשוף נהלי הטיפול בשוהים בלתי חוקיים

האגודה לזכויות האזרח הגישה עתירת חופש מידע נגד משטרת ישראל, שבה ביקשה להורות למשטרה למסור לה מידע על הנהלים המסדירים את הטיפול בשוהים בלתי חוקיים בישראל ובעברות על חוק הכניסה לישראל, ועל הנהלים המסדירים את נושא החיפוש בכלי רכב במעברים שבין ישראל לגדה. לעתירה קדמה בקשת חופש מידע שהוגשה למשטרה וסורבה.

בעתירה טענה האגודה כי המידע המבוקש נחוץ לציבור בכלל, ולתושבי ירושלים המזרחית בפרט, על מנת שידעו כיצד להתמודד עם הבידוקים הביטחוניים, עם העיכובים והמעצרים והחרמת הסחורות, ועם פעולות אכיפה נוספות המגבילות את זכויותיהם הבסיסיות.

בעקבות העתירה ולאחר התערבות בית המשפט, הועברו לאגודה נהלים משטרתיים המסדירים את הטיפול בשוהים בלתי חוקיים בישראל ונהלים משטרתיים המסדירים את החיפוש בכלי רכב במעברים שבין ישראל לגדה. בתחילה טענה המשטרה כי כל הנהלים המבוקשים חסויים, וכי חשיפתם תפגע בתפקוד המשטרה בביטחון המדינה והציבור. ואולם, לקראת הדיון בעתירה, הוחלט לחשוף חלק מהנהלים; חלק אחר נחשף בהחלטת בית המשפט לאחר שהשופטת מוסיה ארד עיינה בנהלים במעמד צד אחד. בעקבות קבלת הנהלים נמחקה העתירה ללא צו להוצאות.

לידיעה באתר האגודה לזכויות האזרח

לקריאת העתירה

לנהלים שפורסמו