דילוג לתוכן העמוד

התנועה לחופש המידע מחתה על כך שדוברים מעכבים מידע שמבקשים עיתונאים; משרד המשפטים בתגובה: התופעה אינה מוכרת לנו

לדוברים במשרדי הממשלה, מתברר, יש פרשנות משלהם לחוק חופש המידע, לפיה החוק הוא כלי יעיל כדי לעכב מסירת מידע שמבקשים עיתונאים. התנועה לחופש המידע פנתה למשרד המשפטים כדי שיפעל למיגור התופעה ויבהיר לדוברי המשרדים כי עליהם להעביר לעיתונאים בהקדם כל מידע שאין מניעה למסירתו. במשך יותר משנה התעלם המשרד מהפנייה, ואז העביר את תגובתו: "בשלב זה לא מונחת לפנינו תשתית עובדתית מספקת המעידה כי ההתנהלות המתוארת בפנייתכם היא תדירה ושיטתית". עם זאת מודה משרד המשפטים במכתבו לתנועה כי "ניתן להעריך כי הימנעות של דוברי משרדי הממשלה מהעברת מידע לעיתונאי, כאשר ברור כי אין מניעה למסירתו, עלולה שלא להיות חפה משיקולים זרים".

"מפעם לפעם מתקבלות אצלנו פניות מעיתונאים שדובר משרד מסוים סירב להעביר להם מידע, למרות שברור כי המידע צריך להימסר להם במסגרת חוק חופש המידע", מספר רועי פלד, יו"ר התנועה. "במקרים כאלה הדוברים מפנים את העיתונאי לבקש את המידע באמצעות חוק חופש המידע, כאמצעי התשה ומתוך הנחה ותקווה כי העיכוב במסירת המידע יהפוך אותו לבלתי רלוונטי עבור הכתב. הסתרת מידע שברור על פניו כי הוא מחויב במסירה לפי חוק, מהווה התחמקות מחובה וניצול לא ראוי של חוק חופש המידע.

"לאורך השנים פנו אלינו עיתונאים שתיארו התנהלות בעייתית מצד דוברי משרדים, הם התלוננו על כך שדוברים סירבו להעביר להם מידע והורו להם לפנות למשרדים בהתאם לחוק חופש המידע, הקובע כי עליהם לשלם אגרה על סך 95 שקל ולהמתין 30 יום כדי לקבל תשובה. משמעות תגובות מסוג זה היא שהידיעות מסוכלות על-ידי הדוברים".

באפריל 2010 החליטה התנועה לפנות בעניין למשרד המשפטים בבקשה שיטפל בבעיה. "יותר משנה עברה עד שקיבלנו תגובה רשמית", משחזר פלד. למרות שבתגובה מכיר המשרד בכך שישנם מצבים שבהם הדוברים לא מעבירים מידע בשל "שיקולים זרים", הוא מסרב להיענות לבקשת התנועה לשלוח הבהרה לדוברים כי עליהם להקל על עבודת העיתונאי.

פלד שלח מכתב נוסף למשרד המשפטים, ובו הוא כותב כי תגובתו כוללת "התייחסויות יפות, תקפות ומדויקות שאינן עונות על הכתוב במכתבי", שכן התגובה לא התייחסה למקרים בהם לא ברור אם יש למסור את המידע – אלא דווקא "למקרים בהם הדברים כן ברורים" .

"ההפניה לחוק", הוא מוסיף, "נועדה לעכב התייחסויות לבקשת העיתונאי ב-30 יום. מצד שני, מה לי כי אלין על עיכוב בהתייחסות לעיתונאי במשך 30 יום, כאשר התייחסותכם לפנייתי התעכבה שנה ושבוע".

פלד הוסיף כי "משרד המשפטים אינו נחוש לגרום לפקידים ולדוברים לפעול ביותר שקיפות. נוח להם לתת שיקול-דעת רחב מאוד. הדוברים מנצלים זאת כדי להסתיר מידע". פלד מבקש להבהיר כי אסור לדוברים, "שהם עובדי ציבור, להשתמש בשליטתם במסמכים ככלי במאבקי כוח עם עיתונאים".

פניית התנועה למשרד המשפטים, אפריל 2010

תשובת משרד המשפטים, מאי 2011

תגובת התנועה לתשובה שהתקבלה ממשרד המשפטים

לכתבה ב"גלובס"

עזרו לנו להמשיך להילחם על המידע
בואו לעגל לטובה לתנועה
היכנסו עכשיו, זה לוקח דקה, ותרמו לנו את האגורות מהעודף בכל קנייה. קניתם ב-99.90 ₪? תרמתם לנו 10 אגורות. כ-5 שקלים בחודש במצטבר. בשבילנו זה המון. ❤️