דילוג לתוכן העמוד

4 שנות מאבק משפטי הסתיימו בניצחון התנועה: קופות החולים ייאלצו לפרסם נתונים השוואתיים על איכות השירות

לאחר ארבע שנות מאבק משפטי שניהלה התנועה לחופש המידע, פסקה אתמול השופטת מוסיה ארד כי משרד הבריאות צריך לפרסם לציבור את הנתונים ההשוואתיים שבידיו על איכות השירות הרפואי שנותנות קופות החולים למבוטחיהן. הנתונים יפורסמו לכל המאוחר ב-31 במארס 2012.

הנתונים שביקשה התנועה לפרסם בציבור כלולים בדו"ח המכונה "התוכנית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל", שעורך המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות במשרד הבריאות. הדו"ח מופק מדי שנה ומאפשר להשוות את איכות הטיפול שנותנות ארבע קופות החולים למבוטחיהן. עד כה פורסמו מתוך הדו"ח נתונים בחתך ארצי המצביעים, בין השאר, על פערים סוציו-אקונומיים בתחום קבלת שירותי הבריאות בקופות החולים. פניות התנועה לחופש המידע לפרסם את הדו"ח במלואו, כולל הנתונים המשווים את איכות השירות שנותנות קופות החולים – נענו בשלילה, והיא עתרה לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים, באמצעות עו"ד אילן יונש. בדיונים ניסו משרד הבריאות וקופות החולים למנוע את הפרסום בשלל טענות. בין השאר טענו כי המידע המבוקש אינו קיים, וכי פרסום הדו"ח יפגע בפרטיות החולים. ואולם בית המשפט קבע כי מדובר במידע חשוב שיש להביא לידיעת הציבור. עם זאת קיבל בית המשפט את טיעוני המשיבים כי פרסום המידע כמות שהוא יגרום להטייה בנתונים ועלול להטעות את הציבור. לפיכך הסכימו הצדדים לדחות את הפרסום על מנת לייצר את התקינה הסטטיסטית הדרושה לביסוס מהימנות הנתונים. עם זאת נקבע כי הנתונים יפורסמו עד ה-31 במארס 2012 גם אם קופות החולים לא יגיעו ביניהן להסכמה לגבי התקינה הסטטיסטית הנדרשת.

"חוק ביטוח בריאות ממלכתי קבע שזכותו של כל אזרח לבחור את הקופה שהוא רוצה להיות חבר בה, אבל במצב הנוכחי הבחירה בין הקופות יכולה להסתמך בעיקר על העדפה לקריקטורה של תינוק או קריקטורה של חסידות", אומר רועי פלד, מנכ"ל התנועה. "יש לנו היום יותר כלים לבחור חוף רחצה או טלפון סלולרי מאשר לבחור בידי מי להפקיד את הבריאות שלנו ושל בני משפחתנו. מערכת הבריאות למדה כבר להכריז שהיא רואה במטופלים שותפים להצלחת הטיפול, אבל איזו מין שותפות זו אם למבוטח אין נגישות למידע. אני מקווה מאוד שקופות החולים ומשרד הבריאות יפנימו את משמעות הרעיון של שיתוף במידע וחשיבותו, ולא ייאבקו בעידן החדש ובזכות הציבור לדעת באמצעות ערעור לבית המשפט העליון".

לפסק הדין של השופטת מוסיה ארד בעתירת התנועה

לעתירה שהגישה התנועה